Boekgegevens
Titel: Natuur- en huishoudkundig handboek
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen ;, 15: 2
Auteur: Stant, Cornelius
Uitgave: Amsterdam: C. de Vries, H. van Munster en zoon, J. van der Heij, 1814.
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen.
Opmerking: Bevat: Antwoord op de prijsstoffe: Een natuur- en huishoudkundig handboekje / door Cornelis Stant
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-930
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206414
Onderwerp: Geneeskunde: voeding (persoonlijke gezondheidszorg)
Trefwoord: Voedingsstoffen, Voedselveiligheid, Voedingsleer, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en huishoudkundig handboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 81 )
kencie bloemen verzamelen, tot een aangenaam toevoe^a
fel voor de fpijsbereiding.
Hi) is van eene zachte, verachtige, dikke en tevens
korrelige zelfltandigheid, volkomen gelijk aan de fni-
kerachtige fappen der plantgewasfen , van eenen zoeteil
en dikwijls geurigen fuiaak. Meiwlieeft twee foorten vari
Honig: 'ivitte en bruine; hoe ligter de laatstgenoemdd
Van kleur is, en dus hoe nader aan den witten gren-
zende, des te beter wordt hij geacht.
De beste Honig is die, welke in de Lente verzameld
wordt, omdat de bloemen, als het ware , in hare jeugd,
als dan,zich bevindende, de cdelfte geuren verfpreiden j
die, welke de zomer oplevert is minder van waarde , ook
daarom, dat ét warmte van het jaargetij ligtelijk aanlriding
tot gisting geeft, hetgene den hwnig een zekeren graad
van fcheipte doet vi.'rkrijgcn. — Die, welke uit hieuwd
koeken, of van jonge Bijën, zonder warmte of pcrs-
fing verkref:,cn wordt, noemt men M aagdeuhohig, eii
is foortelijk voor den allerb csten te houden.
Do beste witte tionig, werd eertijds in Griekenland
op den berg Hymeitus gewonnen : thans bekomen wij
denzelven uit Langiiedoc , cn eenige plaatfen van het
Dauphiné; dit allerbeste van deze kvcrt Courbièrc. eeil
dorp drie uren van Narbonne, en is bekend onder deri
naam vm -Narbofifche Honig. Hii wordt van welrie-
kende planten: llofemarijn , Thijm, Lavendel, en dcr^e-
lijken meer, gevv Onnen , en heeft eenen zeer aangcnameil
geurigen fmaak. De beste bruine of geele komt van
Champagne; ook ons Vaaerland, vooral Friesland, le-
vert zeer goeden Honig.
De bruine Honig, door persfing uit de koeken of
raten gedrukt wordende, is altoos onzuiver, en bevat
eenig wasch en andere onreinigheden, welke door de
kracht der persfing, door den doek gedreven worden,
hetgene men in den besten witte Honig, die door eene
eenvoudige dóorzijging verkregen wordt, niet kan ver-
wachten*
Door
bet plantenrijk fch'n'nen j heb ik, in navolgini; van de
meeste Natuurkundigen,en uit aanmerking, dat de Bijën den-
zelvüii verzamelen, en eene zekere eigenaardige bewerking
daar aan mededeelen, denzelven alhier onder d* voortbreng-
felen van het dierecrijk gerangfehilcw