Boekgegevens
Titel: Natuur- en huishoudkundig handboek
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen ;, 15: 2
Auteur: Stant, Cornelius
Uitgave: Amsterdam: C. de Vries, H. van Munster en zoon, J. van der Heij, 1814.
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen.
Opmerking: Bevat: Antwoord op de prijsstoffe: Een natuur- en huishoudkundig handboekje / door Cornelis Stant
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-930
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206414
Onderwerp: Geneeskunde: voeding (persoonlijke gezondheidszorg)
Trefwoord: Voedingsstoffen, Voedselveiligheid, Voedingsleer, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en huishoudkundig handboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 8a >
dewiil dezelve meer olie bezit dan tot een waar voedfel
vereischt wordt (*), maar hetwclke tevens zeer ligt
verteerbaar is , en men alzoo aan jonge en kranke
menfchen veilig kan toedienen. Hard gekookte eijeren,
dat is, dezulken, waar van nier alleen de dojer niet'
vloeit, maar ook het wit heel iUjf is, zijn zwaar te
verteren , en de moeijelijkheid der vertering vermeer-
dert , hoe harder die gekookt zijn; achttien hard ger-
kookte eijeren hebben eens iemand den dood veroor-
zaakt , gelijk L iNN E u s heeft aangeteekend (f). De
zoogenaamde Kampcrfteur (^hard gekookte eijeren met
een mostard of zure 1'ausj is daarom een kost alleen
voor vaste geitellen > die fterke verteringswerktuigen
hebben , gjfchikt.
Het gebruik van gevcrwde Paasch-cijeren , dat in
fommige oorden van ons Vaderland nog plaats heeft,
is om deze twee redenen te veroordeelen: i. omdat
de eijeren te hard gekookt worden , om tot een gemak-
kelijk verteerbaar voedfel , vooral voor kinderen , te
kunnen dienen ; maar ten 2. omdat niet alle verf-
llofien , waar mede dezelve gefchilderd zijn, onfchade-
lijk kunnen geacht worden , en deze door de fchaal
kunnen heendringen en het ei aandoen, of belikt wor-
dende, zoo als kinderen meuigmaal doen, afa;even, en
zoo doende haar gebruik en behandeling duur doen
betalen.
De Bijën eindelijk verzorgen de huishouding van den
zoeten Honig (§), dien zij uit de kelken der welrie-
ken-
vat, is zamengedeld uit een groot deel eiwitachtige ftof,ver-
eenigd met eene zekere hoeveelheid zoete olij, zoodan'fj dnt
dit mengfel in water oplosbaar is, en daar in eene foort ven'
dierlijk afmengfel daarlielt, bij de Franfchen onder den naam
van Lait de Poule bekend. Deze zoete olij ftelt eene treffen-
de overeenkomst vast , tusfchen dat voortbrengfel uit iiet
dierenrijk en vele zaden der plantgewasfen , welke eene
diergelijke olij bezitten, met p'antaardig flijm vereenigd, en
gefchikt om in atmelkfels gebruikt te worden, als bij voor-
beeld komkommer, meloenen, papaver en andere zaden.
(♦) Lor rij, esfay fur les aliniens. L 411.
(t) Skonska refa, p. 300.
(§) Offchoon de honing een wezenlijk plantenvocht is, dat
t^ in het zooj^enaamde honingbakje (Nectariuni) der bloemkel-
J - ken gevonden wordt, en alzoo één der voorbrengfelen van
5i -.