Boekgegevens
Titel: Natuur- en huishoudkundig handboek
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen ;, 15: 2
Auteur: Stant, Cornelius
Uitgave: Amsterdam: C. de Vries, H. van Munster en zoon, J. van der Heij, 1814.
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen.
Opmerking: Bevat: Antwoord op de prijsstoffe: Een natuur- en huishoudkundig handboekje / door Cornelis Stant
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-930
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206414
Onderwerp: Geneeskunde: voeding (persoonlijke gezondheidszorg)
Trefwoord: Voedingsstoffen, Voedselveiligheid, Voedingsleer, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en huishoudkundig handboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 75 )
dan die op andere tiidcn des jaars bereid is, is inge-
beeld. Zij kan even lang duren, en is even goed , in-
dien zij even goed bewerkt en gezouten is; het voor-
oordeel doet gewoonlijk de prijs in dat tijdvak eeniger-
mate dalen. De zuinige huishoudder koope daarom in
dien tijd haren voorraad. Zij kan, indien zij al deze
hare vooroordeelen wil behouden, tevens gerust zijn ,
dat de boter, die zij als dan koopt, voor den vuiltijd
gelegd is; terwijl die, welke na dc hondsdagen, ge-
woonlijk tot hoogeren prijs, verkocht worde, gedu-
rende dien tijd bereid is, althans kan bereid zijn.
Niet zelden ontmoet men fterke boter. Dc oorzaak
hier van is, dat dezelve niet behoorlijk bewerkt, en
nog ir"t huideelen overladen is; of omdat zij niet vast
genoeg gelegd en aan den toegang der lucht bloot ge-
fteld is ; ot' omdat zij niet behoorlijk gezouten is, of
hare pekel door een lek in het vat als anderzins
verloren heeft. Welke ook de rede zijn moge , gal-
ftrige of derke bot?r is zeer ongezond, en veroorzaakt,
onder vele andere ongemakken, zure oprispingen en de
brandende zode. Zij moet buiten elke wel ingerigte
huishouding gehouden , en nimmer aangekocht worden.
Indien men evenwel, bij ongeluk, die verkrijgt, is het
beste hulpmiddel daar tegen, dezelve te verwerken, en
in een ander vat of pot over te leggen , met fijn zouc
en wat witte zuiker door te kneeden, en daar na twee
of drie dokken zoethout daar in te fteken,v,'an neer men
haar, na eenige rust, veelal, verbeterd zal bevinden.
Adahi wil, dat men de boter, wanneer zij, door
niet op zijn' tyd gezouten te zijn, Iterk, dat is galltrig
is geworden, doe Imclten en 1'chuimen, en er dan een
korst geroosterd brood in fteke. Mij verzekert dus,
dat de boter, dus behandeld zijnde, na één of twee
minuten, geen kwaden fmaak meer heeft, maar dat
de broodkorst ftinkt. —■ Indien de boter met huidee-
len overladen is, heeft de ondervinding mij geleerd,
dat het infteken van raauwe rode wortelen met zeer
g.ied gevolg bekroond wordt.
De winzucht fchijnt, om het gewigt der boter te
vermeerderen , dezelve fomwijlen met loodftofFen teh.'b-
ben vermengd (*), dit heeft men vooral te vreezen op
die plaatfen,waar dezelve in het klein verkocht wordt,
want
Gausius, Haarl. Maat [ai. 1. Deel. p. 126.