Boekgegevens
Titel: Natuur- en huishoudkundig handboek
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen ;, 15: 2
Auteur: Stant, Cornelius
Uitgave: Amsterdam: C. de Vries, H. van Munster en zoon, J. van der Heij, 1814.
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen.
Opmerking: Bevat: Antwoord op de prijsstoffe: Een natuur- en huishoudkundig handboekje / door Cornelis Stant
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-930
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206414
Onderwerp: Geneeskunde: voeding (persoonlijke gezondheidszorg)
Trefwoord: Voedingsstoffen, Voedselveiligheid, Voedingsleer, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en huishoudkundig handboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
OVERZIGT
VAN DEN
INHOUD EN HET BELOOP DEZES WERKS.
Als bij wij2e van Inleiding, vangt dii Werk aan met eene
fchets van bet huisgezin , de huishouding en levenswijze
" van zekeren eduarü van d... en deszelfs Huisvrouwe
JOHANNA, met drie Zonen en even zoo veel Dochters»
Ilier in wordt aangemerkt; van hoeveel belang de vrouw voor
het huishouden is; van welk belang cn noodzakelijkneid
de voorzi^'tigheid en zindelijkheid is bij hei oefenen der
Kookkunst; tioe belangrijk de oplettendheid is btj hetw.'<ar-
nemen van Keuken en Voorraadkamer, met op^igc tot het-
gene gezond, onbedorven of bedorven is, of in de fpijs
kan komen door onoplettendneid cn waar door dezelve
wanfmaak kan krijgen, of geheel vo jr het gebruik nutte-
. Joos worden; zoo als, behalve door vreemde ligchamen,
kan veroorzaakt worden ; door niet gaar genoeg, of al te
gaar, door verbrand of aangebrand , door rokerigheid, roec
en andere onzindelijkheid, ('pelden, enzv ; van de noodza-
kelijkheid, om alles niet ijver in de huishoudtn; na te
gaan, ... . . bf, 3 — 13*
Om ter bedoelde zake te komen, heeft men joh an na mee
haren man hunilen gewonen Gf^neesheer laten raadplegen,
ten einde door dezen, in het belangrijke Huk der Huis-
houding, pnderrigt te bekomen en te regt geholpen te wor-
den. Die dan ook aan het verlangen dezer Kchtgenooten
voldoet, met hun eene Verhandeling , de vrucht zijner
overdenkingen , toe te jenden, waar in gehandeld word
over de Voedfcls, nuttig voor de onderhouding des levens,
dtrzeiver bereiding, en.de verandering, welke zii daardoor
onderg-tan; ook over die Voedfels, welke fchndelijk zijn,
met aanwijzing van de kenmerken , om zich voor de daar
uit mogelijke gevaren te hoeden, . . bl. 7 — 14.
De Schrijver dezer Verhandelingheeftzich voorgefleld ten bedoel-
den einde de drie Rijken der Naruur door te loopen, l.het
Dierenriik, {[ het Placienrijk, Hl. het Delfiloffeiijk rijk, en
als dan IV. te blijven Itil flaan bij de Dranken, bt. 14. 15-
Voor en al eer men hier mede aanvangt, worden eenige be-
denkingen medegedeeld beirekkclijk de vraag: of alle deze
drie Nnruur-rijken voedfels opleveren, welke de Mensch,
overeenkomstig zijnen natuurlijken aanleg en bertemming,
gebruiken kan? en of men alzoo vrijelijk uit die allen mng
kiezen , zonder dat men gevaar loope ziinen aanleg te ver-
basteren, of ziine gezondheid te beledigen? Dit wordt be-
Yesiigd, dewijl i. de Mensch een allesetend dier is.
♦ 2. het