Boekgegevens
Titel: Natuur- en huishoudkundig handboek
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen ;, 15: 2
Auteur: Stant, Cornelius
Uitgave: Amsterdam: C. de Vries, H. van Munster en zoon, J. van der Heij, 1814.
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen.
Opmerking: Bevat: Antwoord op de prijsstoffe: Een natuur- en huishoudkundig handboekje / door Cornelis Stant
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-930
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206414
Onderwerp: Geneeskunde: voeding (persoonlijke gezondheidszorg)
Trefwoord: Voedingsstoffen, Voedselveiligheid, Voedingsleer, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en huishoudkundig handboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 73 )
veel, 'zelfs zonder (l.e gezondheid in rekening te bren-
gen , opoffert. /
JJe Karnemelk is uit haren aart zuurder dan de zoete
mellc , dai.rom is het bewaren in het reeds opgetelde
metalen vaatwerk, om de bepaalde redenen, nog na-
dediger (*). ■ ^ '
ikt beste en veiligfle gefchiedt het bewaren van melk ,
room^ karnemelk, hui, enz. in houten vaatwerk.
Dl Bottr^ uit den room van melk vervaardigd,deelt
in alle de hoedanigheden, en dus ook in de natuiirlij-
Ice of verktegene nadeelige eigenfchappen derzelve. Al- ^
krgtivaarlijkst is het bewaren van Boter in metalen va-
ten. CoiiAUSEN verhaalt van een Klooster in Trier ^
alwaar in 1724 alle de iVdonniken door het loodkolijlc
overvallen wierden , omdat zij boter hadden gegeten
die langen lijd in loden vaten had gedaan, daardoor. .
aangezet en zoet was geworden (f); dit zou evenwel
in ons Vaderland een zeldzaam verfchijnfel zijn, om- .
dat men zoo ooit, als dan voor cenen zeer korten tijd,
boter in diergeliike vaten bewaart, 's Lands Plakaten
vorderen ook, dat de borer altoos in eiken vaten gelegd
en verkocht moet worden; zij wordt ook veelal daarin i
bewaard , of in onverglaasde aarde potten overgelegd.
In dit laatde geval moet ik de zorgvuldige huismoeder i
waarfchuvven, dat zij daartoe vooral onverglaasde pot- ^^
ten,
. (*) Ter waarfchuwing voor velen mijner kerkwerkende
Landgenooten wil ik (als in het voorbijgaan) aanmerken, dat
dc karnemelk, in groote hoeveelheid gedronken, vooral in het
warme jaargetijde cn als men bezweet is, hoogst nadec]:ge
gevolgen, zelfs den dood, kan re weeg brengen, Dr. vei^
RAC, om uit duizend één voorbeeld aan te voeren, verhaalt,
dat een Boerenknecht van zesendertig jaren, zeer verhit en be-
sweet zijnde, eenige glazen koude kirn^-'-nelk had gedron-
ken, en daarna water uit de welpom ; dat hij daarna veel
moeijelijkheid in de ademhaling had ondervonden, horstwa-
terzuchtii: werd en vier weken na don dronk iicdlkt is.
(Jiaarl, Maatfch, XXV. 48.) Ook kwvu voor eenige jaren,
op eenen fmoor heecen dag, bij de Ffariemmerpoort le
flerdam, een man, allerfterkst verhit en bez^veet, aanloopen. •
Hij vindt aan de poort eene vrouw mjt karnemelk te koop
ilaan , en Haat in allerijl een maat van dien dr^nk binnen;
doch hij heeft dit naauwelijks ïrcdaan,of hij val^ dood neer,
eer hij nog de buitenpoort is binnen getreden.
CO E. N. C. vii obf. 73.
E 5