Boekgegevens
Titel: Natuur- en huishoudkundig handboek
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen ;, 15: 2
Auteur: Stant, Cornelius
Uitgave: Amsterdam: C. de Vries, H. van Munster en zoon, J. van der Heij, 1814.
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen.
Opmerking: Bevat: Antwoord op de prijsstoffe: Een natuur- en huishoudkundig handboekje / door Cornelis Stant
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-930
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206414
Onderwerp: Geneeskunde: voeding (persoonlijke gezondheidszorg)
Trefwoord: Voedingsstoffen, Voedselveiligheid, Voedingsleer, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en huishoudkundig handboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
r.- r
ï
c 72 7
was blijven ftaan, danr in zuur geworden, we'der mc^
andere melk aangevuld, en alzoo verkocht was,zijn iu
Parijs niet zoo geheel zeldzaani Thierrii en
sciiuLTZE zagen te Parijs en Neurenburg ^ dat de
vallende ziekte onder de kinderen de overhand had ge--'
liomen, lints men gewoon was de melk in koperen va-
ten, van buiten naar de tod, te brengen Cj). Bi.i kin-
deren verwekt melk^ in tin bewaard, hevige buikpij-
nen en doodelijkc fl:ni;^en ,.waar-iDm zulk vaatwerk uit^e
kraaiii- en kinderkam^'s zorgvuldig behóórt geweerd
cn de tinn n pijpkauneja -inét zilveren of glazen ver-
^visft'Id te worden. ■
' Melk van jzii^^kciRoèijen te gebruiken is even zooge-
vparUjk als het eten van haar vleesch; de melk deel^-
^eheel in den ziekeiijken totllaiid des diers en voert de
Éiekte zaden met zich» Een boer had met zijn huisge-
zin, dat uit vrouw, vijf kinderen en eene meid be-;
ftond, benevens nog eene arme weduwe en hare vier
kinderen eenige dagen melk gebrnikt van eene Koe ,
die door een dollen hond geheten was. Alle deze der-
tien mcnfchen zijn, de eene voor, de andere na, door
de hondsdolheid aangetast, en deerlijk omgekomen.
Dit alles is tevens op den Room toepasselijk. Deze
laat, door zijne meerdere dikte, nog ligter de verval-
fching toe, terwijl hij fcherper (zuur) wordende, eer-
der cn groorer fchade aan de gezondheid bedreigt. Dat
dan de baatzncht zich onthoude om den room in lo-
den vaten te plaatlen , ten einde denzelven meerder
dikte te doen verkrijgen: zij zou daar door, zonder het
te willen, hare. medeburgers vergiftigen.
De melk, en nog veci minder de room, verdraagt
zich eenigermate met vischfpijzen , ten minsten er wordt
eene fierke maag vereisciit oiti dezelve te zamen, of
tei- zeHder maaltijd gebruikt , behoorlijk te verteren.
Jeder dus die zijne gezondheid wil waarborgen, en
haar eene der gezondsheidvoordeelige tafel wil aanreg-
ten, zij dit ter vermijding aanbevolen , vooral daar
men in dit opzigt z'00 ligt zondigt. Immers een
'Baarsje te eten en room daar na, is een onthaal , naar
hetwelke velen watertanden, en waar voor men foms
veelj
C*) Vergelijk Diction. de Medic. C/tirttr^. etc. art. Lait, en
Is? A V I E R / Cöutrepoifon de PArfenic etc. Tom. I. p. 281.
CO ^ie FR A NK. Ic. 317.