Boekgegevens
Titel: Natuur- en huishoudkundig handboek
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen ;, 15: 2
Auteur: Stant, Cornelius
Uitgave: Amsterdam: C. de Vries, H. van Munster en zoon, J. van der Heij, 1814.
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen.
Opmerking: Bevat: Antwoord op de prijsstoffe: Een natuur- en huishoudkundig handboekje / door Cornelis Stant
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-930
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206414
Onderwerp: Geneeskunde: voeding (persoonlijke gezondheidszorg)
Trefwoord: Voedingsstoffen, Voedselveiligheid, Voedingsleer, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en huishoudkundig handboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 71 )
en het leven; want zij kan door de fpijzen , die het
melkgevend dier gebruikt, vergiftigd worden, wanneer
hetzelve , bij voorbeeld, genadekruid , of wolf-
melk (]), beide zeer vergiftige planten, gegeten heeft,
en deze worden, vooral door de Gehen, nog al gaarne
gezocht. Wel is waar, dat in ons Vaderland, alwaar
daar en boven zelden Geitenmelk gebruikt wordt, uit-
gezonderd in ziekelijke omflandigheden, hoogst zeld-
zaam deze fcbadende eigenfchap aan de melk wordt
medegedeeld , omdat men die plantgewasfen zeer zeld-
zaam op onze weilanden aantreft : maar dit neemt
echter niet weg, dat het plaats hebben kan , noch maakt
de zorg daar voor onnut. Deze zorg kan nogtans
alleen daar in beftaan , dat men, zoo veel mogelijk,
acht geeft op het voedfel, dat het vee gebruikt, waar
van men de melk trekt, en dat diergelijke fchadende
planten van derzelver weiden geweerd worden.
Maar behalve deze natuurlijke vergiftiging zoo komt
de melk zelden zuiver uit de handen van den veeboer,
die haar meestal, gewinshalve, althans voor zoo ver
zij langs de huizen uitgevent wordt, vervals cht dat is, daar-
toe niet zelden met onzuiver dooiwater aanlangt; en
dit vervalfchen van de melk met brak dootwaier is
zelf veel gemeenzamer dan met zoet rivier- of regen-
water ,■ omdat het brakke water aan de melk eene
dikte verfchaft, die het bedrog van vervalfching min-
der doet ontdekken, en te gelijk eene grootere hoeveel-
heid water toelaat. Somwijlen , zelfs wordt de melk ,
door verfoeijelijke baatzucht gedreven , onvoorzigiig-
lijk , en zoo ik althans tevens geloof, doelloos ver-
giftigd.
Van zeer veel belang voor onze landgenooten is het
de nadeelige eigenfchap te kennen, welke de melk ver-
krijgt, wanneer zij in koperen, loden of tinnen vaat-
werk blijft ftaan; dit bevordert de eerste beginlelen
van zuur worden, en het zuur zelve omwikkelt zoo-
wel het roest of koperrood uit het koper, en de lood-
zuiker uit het lood, als het rottekruid uit het tin, dee-
len, welke alle deze metalen, ten allen tijde, foortelijk
opleveren. De voorbeelden, dat geheele huisgezinnen
vergeven zijn, doordien eenige melk in koperen emmers
was
C*) Oratiola nfßcinalis. L.
Ö) Euphsrbia Cyparisfias en Palustris. L.
E 4