Boekgegevens
Titel: Natuur- en huishoudkundig handboek
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen ;, 15: 2
Auteur: Stant, Cornelius
Uitgave: Amsterdam: C. de Vries, H. van Munster en zoon, J. van der Heij, 1814.
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen.
Opmerking: Bevat: Antwoord op de prijsstoffe: Een natuur- en huishoudkundig handboekje / door Cornelis Stant
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-930
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206414
Onderwerp: Geneeskunde: voeding (persoonlijke gezondheidszorg)
Trefwoord: Voedingsstoffen, Voedselveiligheid, Voedingsleer, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en huishoudkundig handboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 70 )
4 .

t
echtei: iiiet kunnen overflaan, omdat het buitenslands
vrij algemeen gegeten wordt, zoo zelfs, dat men iii
Zvi'itferland, tegen de vasten, een' vrij aanmerkelijken
handel daar mede drijft, en bijzondere flakketuinen na-
houdt , waar in zij bij duizenden gevoederd worden.
Ook zendt men die , als eene uitgezochte lekkernij, van
Frankrijk naar Amerika
De winter en het voorjaar vinden haar gefchikt oin
te eten. ï^ij leveren ecu zwaar voedfel op.
De Slakken, zoowel de naakte , als die van huisjes
voorzien zijn, hebben op den rug een langachtig, hol,
Ipiergelijkend been, dat, in het gemeene leven,
ficentje, ruggcbeen, genaamd wordt, en dit moet, bij
het toebereiden dezer diertjes tqt fpijzen, weggewor-
pen worden (t>
Voortbrengfelen uit het Dierenrijk.
Tot de belangvolle voorwerpen, die uit het dieren-
rijk afkomstig zijn, ea die wij uit hetzelve gretig ont-
vangen , die ook vaak onzen disch mede helpen vervul-
len , behoort vooral de Melk, en wat de melk ople-
vert: Boter cn Kaas , onzen aandacht te boeijen, waar-
toe haar algemeen gebruik de billijkfte reden oplevert.
Geen dag, trouwens, (j)oedt ten einde, zonder dat
onze Landgenooten deze , als behoeften van den eerden
rang, gebruikt hebben, zoowel in de fchitterende wot
liing van den rijkdeu koopman , als in dc nederige
ftuip van den geringftcn daglooner.
Üe Melk onzer viervoetige huisdieren , Schaap en
Rund , voorat van. de laatile, is' van een uitgeftrekc
huishoudkundig gebruik bij de ingezetenen van ons vee-
rijk Vaderland ', die haar dagelijks tweemaal ontvangen.
De raorgenmelk echter acht men minder in hoedanig-
heid te zijn dan die , welke des avonds gemolken wordt,
Hoe overvloedig zij ook bij ons zijn moge; hoe goed-
koop te bekomen , én hoe menigvuldig in gebruik bij
de lagere volksklasfe, die, biizouder in de kleine He-
den, daar van een bijna dagelijks voedfel maakt, zij zon
evenwel een verdacht voedfel kunnen opleveren , en
eigenfchappen aannemen, nadeelig voor de gezondheid
ei^
C*) Dict. de Mcdic. Chirurg, etc. art. Limaçon.
Ct) Stolke, zeldzame Natuurve'rfchijnfelen, i St. p. 50.