Boekgegevens
Titel: Natuur- en huishoudkundig handboek
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen ;, 15: 2
Auteur: Stant, Cornelius
Uitgave: Amsterdam: C. de Vries, H. van Munster en zoon, J. van der Heij, 1814.
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen.
Opmerking: Bevat: Antwoord op de prijsstoffe: Een natuur- en huishoudkundig handboekje / door Cornelis Stant
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-930
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206414
Onderwerp: Geneeskunde: voeding (persoonlijke gezondheidszorg)
Trefwoord: Voedingsstoffen, Voedselveiligheid, Voedingsleer, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en huishoudkundig handboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
c 69 )
Profesfor theussikk gelooft, dat het gif, hetwelk
den Mosl'el fchadelijk doet wezen, in de baard zich
ophoudt, en dat het gevaar zou worden afgs-wend, in-
dien men van de Mosfel, even als van de Oester, de
baard wegwierp. Eene veeljarige ondervinding heeft,
geleerd, dat hij nimmer eenig nadeelig gevolg uit het
eten van gebaarde Mosfelen ondervonden heeft ; terwijl
anderen, die van Mosfelen, van dezelfde partij, maar
ongebaard, zoo als men gewoonlijk dnet, gegeten had-
den, daar door ongeftel 1 zijn geworden (*;.
Indien men hier bij de ondervinding raadpleegt, wel-
ke verzekert, dat de nadeelige gevolgen zich het meest
bij het gebruik van geUo'ikte Moslclen laten ondervin-
den, en zelden zoo ooit bij het eten van raauwe , om-
dat in het laatftc geval de fchclp geopend , de Mosfel
uit dezelve geligt en gezuiverd wordt ; zoo zou ik
daarom de liefhebbers van Mosfelen aanraden deze voor-
zorg altoos in acht te nemen , cn geene derzelven on-
gebaard gebruiken ; te veel voorzorg heeft trimmer ge-
fchaad, en de Mosfel verliest volllrekt niets van zijn
lekker door deze behandeling.
De gevaarlijk lie tijd om Mosfelen te eten , zijn de
de maanden April, Mei, Junij, Julij, Augustus en Sep-
tember (fj. Zij moeten nooit zonder az.ijn of citroen-
zuur gegeten worden ; deze fchijnen htt beste tegen-
gif re zijn tegen de vreesverwekkende gevolgen, die
zij romvvijlen te weeg brengen.
i)e A/ik/yjik, eene foort van zecflak, wordt in fom-
mige oorden van ons Vaderland, door velen met fmaak
gegeten. Met hare huishouding zijn wij ecliter mede
te onbekend, om er iets beflisfends. van te kunnen op-
geven.
Zij moeten onder dezelfde voorwaarden , als de Mos-
felen, ter bevordering eener goede vertering, met azijn
voorgediend, in eene matige hoeveelheid, en duor iler-
ke magen gegeten worden.
Eindelük levert deze dierklasfe nog eene Tuinflak
op, die de natuurkundigen onder den naam van Helix
Pomatia beTchrijven.
Offchoon dit diertje, zoo ver ik weet, in ons Va-
derland niet tot fpijze wordt gebruikt, zoo heb ik het
ech-
Ceneesk. Magazijn. V. I. i. 128.
(t) Rond eau, Ic.
E 3
I