Boekgegevens
Titel: Natuur- en huishoudkundig handboek
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen ;, 15: 2
Auteur: Stant, Cornelius
Uitgave: Amsterdam: C. de Vries, H. van Munster en zoon, J. van der Heij, 1814.
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen.
Opmerking: Bevat: Antwoord op de prijsstoffe: Een natuur- en huishoudkundig handboekje / door Cornelis Stant
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-930
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206414
Onderwerp: Geneeskunde: voeding (persoonlijke gezondheidszorg)
Trefwoord: Voedingsstoffen, Voedselveiligheid, Voedingsleer, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en huishoudkundig handboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
t
f-.
u
m
/f
C 68 )
wordt aangetast, die misfciiien vijfentvvintigtnaal achter-*
een zonder eenigen iiinder of ongemak te befpeuren,
Mosfelen at; cn het algemeene geneesmiddel , dat ten
allen tijde, en in alle omllandigheden, daar tegen onbe-
paald aanbevolen is, in wijnazijn beftaat, zou ik, voor
mij, hier eerder overhellen, om eene z;ekte der iVlosfe-
len, als die oorzaak te onderftellen, dan wel dezelve
te zoeken in een foortelijk voedfel dezer fchepfelen of
in eene bijzondere gelleldbeid van den eter ; bijzonder
omdat zij nu algemeen allen aandoet, dan weder en-
kelden heeft aangetast, te meer, omdat de verfchljnfe-
len, die zich vertoonen, meestal dezelfde zijn.
Deze aanmerkingen , op de waarneming van beh-
rends gegrond, wederfpreken dan ook het gevoelen
van martinet en de beunIe, omtrent de eijeren
van de Straalkwabbe of /feester , dewijl het met de
mogelijkheid nauwelijks overeen te brengen is, dat alle
de Mosfelen, welke een geheel gezelfchap ter zelfder
tijd gebruikt en waar door het ongerteld is geworden',
door de eijeren van dat Zeeiufekt zouden vergiftigd
zijn.
Waaraan, evenwel, de zieke Mosfel, die bovendien
misfchien alleen foortelijk ziek is, te onderkennen is,
beken ik niet te weten , en daarom niet te kunnen op-
geven, omdat het fcbijnt, dat men in de uiterlijke ge-
daante, kleur, fmaak en gevoedheid , geen onderfcheid
met den Mosfel, die niet gefchaad heeft, en dus ge-
zond is, ontdekken kan. Wenfchelijk ware het, dat
alle Natuur- en Geneeskundigen, vooral die welke in
zeeplaatfen wonen , en daarom hiertoe eene dubbele
geleeenheid bezitten , hunne aandachfige bemoeijingen
derwaarts te rigtcn, om deze onzekerheid geheel uii:
den weg te ruimen.
Of ui'cn, bij dezelve gekookt, het gif verbeteren,
of een Ituk zilver, daar mede gekookt, zwarr wordt,
wanneer zich een vergiftige (naar miin gevoelen zieke)
Mosfel onder het kookfel bevindt, en of men daar vei-
lig op kan vertrouwen, durf ik niet verzekeren, noch
de ligtgelovigheifl een te onveilig vertrouwenspmn op-
geven. IvONDEAU rnadt aan om, als men Mosfelen
in de fchelp kookt, azijn met eenigc hele peperkorrelen
met het water te vermengen
rro-
O L. c.