Boekgegevens
Titel: Natuur- en huishoudkundig handboek
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen ;, 15: 2
Auteur: Stant, Cornelius
Uitgave: Amsterdam: C. de Vries, H. van Munster en zoon, J. van der Heij, 1814.
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen.
Opmerking: Bevat: Antwoord op de prijsstoffe: Een natuur- en huishoudkundig handboekje / door Cornelis Stant
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-930
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206414
Onderwerp: Geneeskunde: voeding (persoonlijke gezondheidszorg)
Trefwoord: Voedingsstoffen, Voedselveiligheid, Voedingsleer, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en huishoudkundig handboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
C )
b«i te eten onbekwaam zün , zoo moeten die bij heï
openen en baarden weg geworpen worden (♦).
De eetbare Moifel , gladde of blaauwe Mosfel ge-
naamd , wordt te regt eene gevaarlijke fpijze geheeten ^
omdat baar gebruik, vooral wanneer zij gekookt gege-
ten worden (f), dikwijls, fchrifcverwekkende verfebijiS
felen , hevige toevallen, ja zelfs doodelijke toevalïtri
heeft te weeg gebragt Zij behooren blank, malsch
cn wel gevoed te zijn; — Men wil dat, hoe zeer Mos-
felen, in het algemeen ^ moeijelijk te verteren zijn , de
Zeemosi'elcn evenwel te verkiezen zijn boven die, wel-
ke in de rivieren verzameld worden Aan de
Zeeuwfche word in Holland j boven alle anderen, den
voorrang gegeven.
. Veel is er over getwist, en uit hoofde van onze zoo
zeer beperkte kunde in de Natuurlijke Historie van al-
les, wat de diepte bewoont, is het nog onbewezenj
uit welke oorzaak de kwade gevolgen voortkomen, die
foms ra het eten van Mosfelen ontftaan, vermitd fom-
mige die aan eene ziekte onder de Mosfelen; anderen
die aan het foortelijk voedfel, dat de Mosfelen gebruiken ^
bijzonder aan de eyeren van de Zeester of Straalkwab-
he (1), en wederom anderen aan het eigen geitel vari
den eter hebben toegefchreven (♦*). Daar het echter
fchijnt vast te (taan, dat nu eens het geheele gezei-
fchap dar Mosfelen eet Ctl") •> dan eens, hetgene nieer-
ntak-n gebeurt , een enkelde perfoon (§§), daardoor
wordt
Of hef vocht,dat in den Oester gevonden wordt,eenè
zeer bijzondere kracht zoude bezitten. om de neiging tcrt
wellust op te wekken (jocjBERT, des erreurs popul. Parr,
2. Cinp. 21.} durf ik , uit gebrek aan waarnemingen, niec
verzekeren. Zoo ja, dan vordert dc voorzigtigheid om de-
zelve met die behoedzaanihcid voor te dienen, welke jaren
èn liand fomwijlen vorderen.
Ct) Beur ends, ,de ojfectionibln a comestis mytUis, p. i3.'
én ron de au, in A^. G. en H. Jaarboeken, 11. 226.
C§) Vergelijk werlhoff, prcef. ante disf. cl. Behren? ,Ic;
C*) Dict. de Medicin. Chirurg, etc. art. MouU.
Cl) i^I'^^TiNET, I. c. II. 390. en debeu.nie, indé'
N. G. en II. Jaarboeken, IV. 408.
c**) Vergelijk LENTFRiNit, Ic. IV. 40t fq'.
Ctt) Moehrinc, de inyteiloruni renenc;
Behrends, Ic. p. i:^.
E i
''ï
ll