Boekgegevens
Titel: Natuur- en huishoudkundig handboek
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen ;, 15: 2
Auteur: Stant, Cornelius
Uitgave: Amsterdam: C. de Vries, H. van Munster en zoon, J. van der Heij, 1814.
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen.
Opmerking: Bevat: Antwoord op de prijsstoffe: Een natuur- en huishoudkundig handboekje / door Cornelis Stant
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-930
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206414
Onderwerp: Geneeskunde: voeding (persoonlijke gezondheidszorg)
Trefwoord: Voedingsstoffen, Voedselveiligheid, Voedingsleer, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en huishoudkundig handboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
'W
'X <55
?keli[]lc' te verteren , den zwakken toedient. ~ De Grf/-
naai^ vooral die.in de buitenzee gevangen wordt, is
zwaarder te verteren dan de andere Iborten, misfchien
' omdat bij dit kleine diertje de voedfeldof meer ineeii
•gedrongen is, aan in de meer groote Kreeft. Die,
welke van deze allen in zoetwater zich ophouden,zoö
ffis de Rivierkreeften, zijn zachter van vleesch, dan die
de zee oplevert; die in de binnenzeeën leven, zachter
dan in de buitenzeeën, zoo als dit uit de Garnaal dni-
deUjk blijkt : want de zuiderzee Garnaal is ongeiüK
fijnder en lekkerder, dan die aan de Noordzeefche llran-
den gevangen wordt.
De Zeekrabben zijn het best om te eten van St. Mi-
chiel (29 September) tot Allerheiligen (i Novem-
ber)
Niet altoos is het eten van Kreeften buiten gevaar;
bij velen volgt na haar gebruik een uitflag op de huid,
die zeer naar netelzucht gelijkt,(t)en door andere eene
dJndaagfche fcharlakenkoorts genoemd w^ordt; zelfs heeft
men, als het ware, vergiftigende verfchijnfelen na haar
gebruik waargenomen. f§) Zij behooren dus matig ea
zeldzaam gegeten te woorden; trouwens, voor dit hiatlle
zorgen veelal de hooge prijzen.
Alle dc.e dierfoórten moer men, om de goede verte-
ring te bevorderen, gekookt, en met zout en azijn,
öf in de plaats van azijn met citröenfau, gebruiken^
Een matig bijvoegfel van Peper doet bij dezelve ook
geen ondienst.
De laatde klasfe van het Dierenrijk, dat fpijzen voor
-onzen disch oplevert, bevat
6. Dc IVormen.
Tot deze klasfe immers is het, dat de Natunrkun-^
digen van dvizen tijd de Schelpdieren gebragt hebben,
welke te voren, en in h-;t gemeene levjn^nog dage-
lijks, even als de fchaaldf.-ren, tor de Visfchen gere-
kend werden te behooren. Eene meer gezui\^erde ken-
nis der Natuurkunde en van den aard eer onderfchetde-
Ct) -^ie UNZER, de ArtZy I, 2. 103.
CJ) Zie Lentfrink, 1. e. I. 21Ö.