Boekgegevens
Titel: Natuur- en huishoudkundig handboek
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen ;, 15: 2
Auteur: Stant, Cornelius
Uitgave: Amsterdam: C. de Vries, H. van Munster en zoon, J. van der Heij, 1814.
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen.
Opmerking: Bevat: Antwoord op de prijsstoffe: Een natuur- en huishoudkundig handboekje / door Cornelis Stant
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-930
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206414
Onderwerp: Geneeskunde: voeding (persoonlijke gezondheidszorg)
Trefwoord: Voedingsstoffen, Voedselveiligheid, Voedingsleer, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en huishoudkundig handboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
v
ir:
( )
deze, tot dePIatvisch behoorende, eene minder vaste ïelf-
llandigheid fchijnt te bezitten , en dunner van visch
zijnde, door het water gemakicelijker dóortroklcenwordt»
De gezouten gedroogde Platvisch ,zoo als Scholen Schar,
I kunnen, zonder eenige verdere bereiding, uit de hand
gegeten worden; eigen vet, maar ook die bijzondere
dgenichap vaii het zout, dat bederfwerend en tevens^
ontbindend is, mag hiervan als oorzaak befchouwd
worden.
Andere foortcn van gedroogde en gerookte visch,
wier gebruik minder algemeen bekend is, en ook, uitge-
nomen bij de visfchers, bij ons, geheel niet gegeten worden,
zoo als: Puitaal, Vleet, Braasfem gaa ik flilzwij-
geilde voorbij. De algemeene aanmerkingen mag men
mede op deze toepasfen, en voUtandig houde men daarbij
in het oog, dat elke gezouten, gedroogde of gerookte
visch een taai, lijmerig, fcherp voedfel oplevert, het-
welke alleen door eene flerke maag tot een goed voed-
felfap kan gebragt worden.
De kuit van Steur, en ook van andere visch inge-
zouten en in tonnetjes gelegd , onder den naam van
Kaviar bekend , is , op geroosterd brood gefmeerd,
■ eene fpijze, die vele lekkerbekken zeer hoog fchatten
cn welfmakend roemen, en die men hen, als niet on-
, ' gezond en tevens voedzaam, heel wel kan toeftaan.
/I"' Eindelijk moet ik hier bijvoegen , dat de vischlever
eene zoo geliefkoosde lekkernij voor velen, om hare
tranigheid, eene zwaar te verterene fpijze is {■'J.
f.' Van de Visfchen gaan wij voort
,4' • ■ 5* Met de Infekten.
( Onder de gekorvene dieren of Infekten vinden wij ook
i'- eenigen, hoe zeer een klein getal, die als fpijzen op onze
vaderlandfche tafels pronken, en daarom onze overwe-
ging vorderen. Zij bepalen zich tot weinige fchaal-
dieren: de Kreeft, Krab en Garnaal, die allen tot
eene hoofdfoort geacht worden te behooren, onder den
gellachtnaam van Kreeft, bekend zijn, en ook eenerlei
voedfelaart bezitten, welke verflerkende, in zelfflan-
digheid gegeten, niet zeer ligt verteerbaar mag gerekend
» ' V. worden ,"^alhoewel men ook Kreeftenfoupe, als zeer gemak-
- ke-
^ , •■ C*) Van swieten, Comm. en Boerh. jipher. I. J. 19Ö.
. Ir- '
■tr

J