Boekgegevens
Titel: Natuur- en huishoudkundig handboek
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen ;, 15: 2
Auteur: Stant, Cornelius
Uitgave: Amsterdam: C. de Vries, H. van Munster en zoon, J. van der Heij, 1814.
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen.
Opmerking: Bevat: Antwoord op de prijsstoffe: Een natuur- en huishoudkundig handboekje / door Cornelis Stant
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-930
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206414
Onderwerp: Geneeskunde: voeding (persoonlijke gezondheidszorg)
Trefwoord: Voedingsstoffen, Voedselveiligheid, Voedingsleer, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en huishoudkundig handboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
F OORBERIGT.
Het vwgt haar gelukken op deze hare Prijsvmag,
twee ant-ivoorden te ontvangen^ "ivaar van 'dat,
hetwelke hier mede den Lezer wordt aangeboden,
door de meerderheid van Beoordeelaars, den uit-
geloofden gouden Eereprijs werd toegekend, en
■welker fchrijver, bij opening van het Naam-
briefje , bleek te zijn , de WelEdele Heer
coRNELis STANT, Stüds Mecücinac Doctor en
Vroedmeestcr te Enkhuizen.
Hartelijk hoopt de Maatfchappij, dat de proe-
ve hier mede genomen, wel moge fl.agen, en dai
vooral dit Werk, een even nuttig aïs aangenaam -
huisboek voor echte hollandfche huismoeders worde!
Dit zal, ongetwijfeld, niet alleen voor de Maat-
fchappij, maar ook in het bijzonder voor den
geleerden en verdienstelijken Schrijver, de beste
belooning zijn.
Op last der Maatfchappij:
C


Amfccrdam,
den van Slagtmaand,
1814.
ANT-
mi^