Boekgegevens
Titel: Natuur- en huishoudkundig handboek
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen ;, 15: 2
Auteur: Stant, Cornelius
Uitgave: Amsterdam: C. de Vries, H. van Munster en zoon, J. van der Heij, 1814.
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen.
Opmerking: Bevat: Antwoord op de prijsstoffe: Een natuur- en huishoudkundig handboekje / door Cornelis Stant
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-930
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206414
Onderwerp: Geneeskunde: voeding (persoonlijke gezondheidszorg)
Trefwoord: Voedingsstoffen, Voedselveiligheid, Voedingsleer, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en huishoudkundig handboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
C )
u-
.r


f'f
bngezouten en ligt gerookt wordt, terwijl men te Enk-
huizen, Monnikendam , Harder'wijk en elders, waar
de \vcrzending mede in het plan is , de Haring vooraf
zout en daar na zwaarder ruokt. De IJbokking moet
dus voor het braden, met zout en peper beftrooid
worden. Zij levert een minder zwaar voedfel op dan
de andere Bokking.
Oneindig zwaarder voedfel levert de gerookte Zalm
op , die vooral \oox Schoonhoven tn Geertruidenberg eert
niet min gewigtige tak van nering oplevert. Hij is
zeer vet, wordt zwaar gerookt, en vordert, bij een
zeer matig gebruik, eene ilerke maag. Ten aanzien der
deugdzaamheid mag en moet men op de vastgefleldä
keuren vertrouwen. Daarenboven , dewijl hij even als dé
Haring een trekvisch is, bezoekt hij alleen in zekere
vaste tijdperken onze Rivieren, cn kan dus alleen tij-
dig gevangen worden. •— Noordfche Zalm en Elft zljil
minder vet, maar harder van visch, en daarom in
evenredigheid daarvan , moeiielijk te verteren.
Als eene heele vette en zwaar te verterene fpijze
moet ik nog, met een enkel woord, van den gerook-
ten Paling gewag maken, welke , zoo hier en elders,
voor eene groote lekkernij geacht en federt weinige ja-
ren in gebruik gebragt is. Hij is niet onfmakelijk j
doch behoort met mangheid gebruikt te worden.
Al de gerookte Visch is, wel behandeld zijnde , aan
geen bederf onderhevig, zoodat van deze zijde alle
vrees verdwijnt. — Met de ziekten der Visfchen zijn
wij te weinig bekend, om de kenteekenen, die zich aan
den gerookten zieke visch zoude kunnen voordoen,
op te geven. Ook worden dezelve door de behande-
ling onkenbaar, en men moet dus op de goede trouw
hier veel laten aankomen. Dadelijk bederf ontdekt zich
ligt: visch die te flap gezouten is, verdient allezins
wantrouwen.
De gedroogde Visch, en vooral die hier de eerfté
plaats verdienen, Stokvisch, Teutelaar en Leng, wor-
den ons van buitenslands, uit toegezonden ,
alwaar zij aan de llranden gevangen, en op de klippen
gedroogd worden; en vermits dit een tak van handel
is, zoo behoort het belang van den koopman een ge-
noegzame waarborg te zijn , om goede waar af te leveren
en te ontvangen. Wanneer men/echter overweegt, hoe
veele oorzaken er kunnen zamenloopen, om dien visch
te
■ (
Éfii