Boekgegevens
Titel: Natuur- en huishoudkundig handboek
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen ;, 15: 2
Auteur: Stant, Cornelius
Uitgave: Amsterdam: C. de Vries, H. van Munster en zoon, J. van der Heij, 1814.
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen.
Opmerking: Bevat: Antwoord op de prijsstoffe: Een natuur- en huishoudkundig handboekje / door Cornelis Stant
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-930
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206414
Onderwerp: Geneeskunde: voeding (persoonlijke gezondheidszorg)
Trefwoord: Voedingsstoffen, Voedselveiligheid, Voedingsleer, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en huishoudkundig handboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
( )
een fpaarzaam gebruik. Daar de Sprot, hoezeer een
kleinder vischje,in hoedanigheid geheel met de Engelfehe
Bokking overeenkomt, is het gezegde aangaande de eerfte,
geheel en al op delaatfle toepasfelijk. —Diepwaterfche
Haring , die aan de Engelfehe kusten tusfchen de klip-
pen , door de bewoonders der flollandfche Zeedorpen ,
Scheveningen, Katvijk, Noordwijk, Egmond, Petten,
enz. gevangen, en in onze Vadei'landfche bokkinghan-
gen gerookt wordt,is een zwaarder voedfel, dan de meer
fijne Haring, die de Zuiderzee, in het late najaar en
den winter, oplevert. De belangrijkheid van die Vis-
fcherij heeft, op de plaatfen, alwaar deze nering ge-
dreven wordt, dezelve aan gefchikte Keuren, in over-
eendemming van 's Lands Plakaten , onderworpen, waar
door rnen die Bokking gerust als gezond, tijdig, en
goed behandeld mag aanmerken; en daar de winterkou-
de den vezel fpant en de verteringswerking opwekt,
durft men deze anders zware fpijze gerust voordienen.
— Daar evenwel de Keuren omtrent de Zuiderzeefche
Bokking, vooral te Enkhuizen (waar die nering eer-
tijds zeer uitgebreid, en zelf tot buitenslands gedre-
ven , van zeer groot bebng geacht werd , zoodat
Schout en Schepenen dier (iad daar over 's jaarlijks
Schouwen hielden) zich bepalen van 4 December tot
en me: 16 Januarij ingefloten, zoo moet zich het ver-
trouwen op die Keuren ook niet verder uitfirekken; na
dien tijd ,trouwens, ontaart ook de Haring gaande weg,
wordt week en ijl, en verliest alle de eigenfchappen
van een deugdzaam voedfel. Zoo ook mag aldaar, ten
geenen tijde, eenige Haring tot gebruik worden op-
geflagen , ten zij die vooraf aan de keur van beëedigde
Keurmeesteren van den verfciien Haring worde onder-
worpen (*), en voor zoo verre dezelve in dc hangen
mogten worden opgefiagen, om tot Bokking te worden
gerookt,moet die daarenboven ten allen tijden van Kijf-
liaring en Ijlik gezuiverd worden.
De Stroo-Bokking, die eertijds veel naar Hamburg en
Breemen verzonden werd, was minder deugdzaam;
maar de keur daarvan vond ook eecst plaats na 12 Fe-
bruarij. ff)
Üe IJbokking is bereid van dezelfde foort van Ha-
ring: het onderfcheid beftaat alleen hier in, dat deze
on-
0 Handv. p. 235^7. Ct) Handv. p. ■z^b.