Boekgegevens
Titel: Natuur- en huishoudkundig handboek
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen ;, 15: 2
Auteur: Stant, Cornelius
Uitgave: Amsterdam: C. de Vries, H. van Munster en zoon, J. van der Heij, 1814.
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen.
Opmerking: Bevat: Antwoord op de prijsstoffe: Een natuur- en huishoudkundig handboekje / door Cornelis Stant
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-930
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206414
Onderwerp: Geneeskunde: voeding (persoonlijke gezondheidszorg)
Trefwoord: Voedingsstoffen, Voedselveiligheid, Voedingsleer, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en huishoudkundig handboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
c 6o )
jrTge, die ■wanzouten ,tn alzoo ongerdiikt zijn voor liet
>• gebruik, doen Keurmeesteren in hunne tegenwoordigheid
in zee ftorten: van dien kant is men alzoo geheel ge-
waarborgd.—Van de vrakke kleinzouten Haring draagt
het vaatwerk deze merken: WJ (Wrak Jacobij. WB
/ (Wrak Bartholomei). W^ (Wrak Kruis)-boven en be-
t halve de itads of plaatfelijke letter. {*) Gepeurde Ha-
reng en Slabhert, hoe zeer buiten de keur van de
groote Visfcherij, zijn echter van het plaatfelijke toe-
voorzigt niet uitgezonderd, (f) Zij behooren niet on-
f der de wral^ken, hoe zeer onder dezelve wrakken ge-
vonden worden. Ook zijn zij niet onder de nadeelige
te tellen. Zij zirju allen op een bijzondere wijze (onge-
kaakt en dikwils ongepakt) bereid, en kunnen veilig
j' voorgediend worden.
% Ook dc Gezouten Kabbeljaauw, Zoute'H>ch of Lah-
1. herdaan genaamd, om het even of die gevlekt of aan
moten is gefneden, en deze zoowel als de Kibbeling,
^ Kelen , Uppen enzv. kan wanzouten zijn ^en dan wordt
de visch zuur, of zoo de graad van bederf heviger is,
~ ftinkend. Bij vernieuwde keure van Schout, Burge-
[ti meesteren cn Schepenen van Enkhuizen, van 18 De-
cember 1686 vastgeileld, ipoeten Keurmeesteren van
den Zouten Visch de zure visch op de buik van de ton
merken met Z, de (tinkende met S, en die zoo ftinkt
dat zij geen Koopmans waar is, met SS.
Alles wat van den Haring (de Keuren uitgezonderd)
gezegd is, kan men geheelenal op de Ansjovisch, een
■ klein vischje,dat ook in de Zuiderzee gevangen wordt,
toepasfen. Deze wordt zwaarder gezouten dan de Ha-
ring; ter tafel wordende gebragt, meestal geverscht en
in repen gefneden, met olij, aziin en peper gegeten, en
geven deze vischjes, van wege hunne vettigheid en
het meerdere zout, lrt)g al eene zware fpijs.
De Gerookte Haring of Bokking kan men onderfchei-
den in Engelfche, Diepwalerjche en Zuidcrz-c,cfche. De
eerfle, die in Engeland gerookt wordt, is zeer vet, en
gelcuikt om uit de hand gegeten te worden. Zij is
zeer zwaar te verteren, omdat zij vet, gezout en ge-
rookt is ; vordert alzoo eene goede maag en eene
werkzame levenswijze, en daarom over het algemeen .
een
(*) Zie aangehaald Plakaat. 5- W- ^
-j - tt!) Zie Keure van 6 November 1620. Handves-
■T ten, p. 237.
.. !.
.• I
I
r - *
«•f

Wi