Boekgegevens
Titel: Natuur- en huishoudkundig handboek
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen ;, 15: 2
Auteur: Stant, Cornelius
Uitgave: Amsterdam: C. de Vries, H. van Munster en zoon, J. van der Heij, 1814.
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen.
Opmerking: Bevat: Antwoord op de prijsstoffe: Een natuur- en huishoudkundig handboekje / door Cornelis Stant
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-930
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206414
Onderwerp: Geneeskunde: voeding (persoonlijke gezondheidszorg)
Trefwoord: Voedingsstoffen, Voedselveiligheid, Voedingsleer, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en huishoudkundig handboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 57 5 ,
keure : ,, Er zal geen visch mogen worden afgefla-
,, gen, die niet eetbaar is, het welk (laan zal ter dis-
5, cretie van den alllager." Cpag. 348^0 Welke keure
naderhand, wel is waar, eenigzins verbeterd is, door
dien, in de vorige eeuw, een Keurmeester van de vcr-
Iche zeevisch aldaar is aangelleld, welke dc visch, al-
vorens die rer afflag gebragt wordt, moet keuren of
dezelve eetbaar zij , dan niet, met last om de laatlle
onverwijld in zee te doen werpen ; terwijl tevens den
afllager verboden wordt ongekeurde of afgekeurde visch
af te flaan, op eene bepaalde boete voor elke koop.
Maar ook deze keur, hoe dikwils ook, en nog in de-
ze eeuw vernieuwd en verbeterd, is, met dit alles, te
onbepaald, om een genoegzaam vertrouwen te kunnen
doen vestigen, en om de deur voor alle inlluipende mis-
bruiken te" kunnen fluiten. En hoe menigmaal worden
niet Keurmeesters nog bedrogen, zoo dat men zelfs
visch, in het eene gedeelte der Stad afgekeurd, in het
andere gedeelte te koop aanbied^
Uitmuntendis de fchets door flen waardigen marti-
NET opgehangen van de opeenvolging der visfchenoin
onze vaderlandl'che tafels te vervullen, waar door gods
vaderlijke goedheid in onze verzorging het geheele jaar
door, zoo duidelijk gekenmerkt wordt (').
Niet alleen de verfche visch, maar ook wel degelijk
de gezouten, gerookte en gedroogde visch, vordert, om
het algemeen gebruik, dat daar van wordt gemaakt, de
bijzondere aandacht, wanneer men met teruggezigt op
de gezondheid , dezelve tot fpijze wil voordienen.
Dat deze toebereide vischfoorten (waartoe wij, voor
onze vaderlandfche tafels, den Haring, Ansjovisch , Kab-
beljanw, Zalm, Elft, Stokvisch , Leng, Schol, Schar
en Heilbot, als de voornaamde brengen) een vaster,
en vooral de gedroogde en gerookte een zwaarder voed-
fel oplevèren, dat, uit hoofde van de fcherpte, die zout
en rook daar aan toebrengen, niet geheel vrij te pleiten
is van het veroorzaken van huidziekten, indien het
tot een dagelijksch voedfel dient, zal ligtel'ijk begrepen
worden, en Inier van kunnen vele Duitiche kloosterlin-
gen, wien de (trenge orde het gebruik van alle vleesch-
fp'ijzen verbiedt, en alwaar dus deze foort van visch
deszelfs plaats vervult, ten getuige Itrekken.
Ilol~-
C*) Men zie dit na in den Katech: der Nat. II. D. bl. 340.
D 5