Boekgegevens
Titel: Natuur- en huishoudkundig handboek
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen ;, 15: 2
Auteur: Stant, Cornelius
Uitgave: Amsterdam: C. de Vries, H. van Munster en zoon, J. van der Heij, 1814.
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen.
Opmerking: Bevat: Antwoord op de prijsstoffe: Een natuur- en huishoudkundig handboekje / door Cornelis Stant
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-930
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206414
Onderwerp: Geneeskunde: voeding (persoonlijke gezondheidszorg)
Trefwoord: Voedingsstoffen, Voedselveiligheid, Voedingsleer, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en huishoudkundig handboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
h
h
( s<s
uit de Mallabaïir worden toegezonden) welke door nlle
visi'clien greetig verfiondcn worden, die daar door in
e^nen liaat van verdooving geraken, zoo dat zij op hec
V ater toiaielende en drijvende, met de liand kunnen gegre-
pen worden, Daar de gevaren , die hier uit ontdaan kun-"
nen , van voren noch te berekenen noch te ontkennen
zijn , en elke bevestigende proef een te veel gewaagd
fluk is, omdat onze dierbaarfte panden, gezondheid
en leven op het fpel liaan, behoort zulke visch van
elke taf 1 geweerd te worden, . Hierom hebben de
Staten vx^Gronlngen die visfcherij, weleer, op eene boe-
te van / loo:-: verboden.
Het is om alle deze redenen niet genoegzaam gerust-
(lellend , dat de visch op de openbare markten gekocht
is, omdat hij daar, door beëedigde Keurmeesters, alvo-
rens moet zijn goedgekeurd , en dus (fchijnbaar) het
voorkomen heeft van een goed onfchadelijk voedfel te
zijn. Men moet uit zijn eigen oogen zien, of uit de
oogen van zuik eenen , die, zoo hij al niet verpligt is,
om den besten visch om uwent wille uit te zoeken,ten
minsten geheel belangloos is , zoo omtrent koop en
verkoop, als omtrent de handelende perfonen; en dit
13 des te meer noodzakelijk, omdat het bedriegen,
onalfcheidbaar, aan de meeste vischwijven fchijnt eigen
te wezen. Keurmeesteren zelf zijn, daarenboven , niet al-
toos , ja zelden, ervareq genoeg om te oordcelen over
den nadeeligen invloed, (ie dc overtreding hunner plig-
ten op de gezondheid der ingezetenen kan hebben^
noch belangvol genoeg voor dezelve, om zich voor de
overtreding le hoeden. Zij rekenen zich, veelal, flechts
verpligt, om te zorgen, dat geen rottige visch ter markt
kome; in zoo verre laten zij dus de doode, offchoon
gefmoorde visch, onder den naam van uitgeftorvene,
oogluikende afllaan en verkoopen. Verder zijn zij, over
het" algemeen, te veel b,ekend met, en dus te zeer ge-
hecht aan de verkoopers , dan dat zij niet alles ten voor-
deele van dezelven zouden doen, wat hunnes inziens, maar,
even door den beugel kan. Ook zijn zij veelal door
de wetten niet naauw genoeg bepaald; althans in de
J-landvesten van Enkhuizen (eene Siad, die voor alles
wat de visfcherijen aanbelangt , een bijzonder belang
beeft gehad , voor dezelve alle mogelijke zorg heeft
gedragen, en op welke ik' mij dus in dezen durf beroe-^
penj bepaalt ziich alles tot deze geheel onbepaalde
keu-«
£