Boekgegevens
Titel: Natuur- en huishoudkundig handboek
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen ;, 15: 2
Auteur: Stant, Cornelius
Uitgave: Amsterdam: C. de Vries, H. van Munster en zoon, J. van der Heij, 1814.
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen.
Opmerking: Bevat: Antwoord op de prijsstoffe: Een natuur- en huishoudkundig handboekje / door Cornelis Stant
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-930
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206414
Onderwerp: Geneeskunde: voeding (persoonlijke gezondheidszorg)
Trefwoord: Voedingsstoffen, Voedselveiligheid, Voedingsleer, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en huishoudkundig handboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
Knorliaan.
Pieterman
Pos
Tong .
Harder
Makereel
Ansjovisc
Geep .
Baars .
Snoek .
Seelt .
Braasfem
Karper .
Salm .
Elft
Voorn
( 55 )
. het best in Mei en Junij.
. . . altijd goed.
.--junij en Julij.
.--julij.
.--Maart en April.
. -—. September.
.---Junij en Julij.
.--— April.
.--Julij en Augustus.
--dito . . dito.
.--altijd goed.
--November.
. ---Jiinij. De hom is een zeer
ligt en tevens zelfftandig
voedfel f*), welke een ie-
der vrijelijk gebruiken kan,
nitgezonderd de jichtige.
--Junij.
.--Junij.
---denZomer als deHaft vliegt,
daar de Haft niet gevonden
wordt in September.
. ----den Nazomer, wanneer men,
in Zeeland, het (Irand om-
ploegt en denzelven alzoo
vangt (t).
Zeer veel ontbreekt nog aan deze lijst, zoo in naauw-
keurigheid als in volledigheid, maar dat daarom ook
anderen hunne aandacht daarop vestigen en deze mijne
gebrekkige opgave verbeteren en aanvullen!
5. Men vermijde verder het gebruik van visch, die
in zoodanige 'wateren gevangen is, waarin Tlas of Hen-
nip te rotten ligt, of kortelings gelegen heeft. Men
weet, zegt f r a n k , dat dit den visch ongezond maakt,
daarom is dit bij Plakaten in het Brunswijkfche ver-
boden.
6. Ook ete men geen visch , die met verdoovend aas
gevangen is. Sommige menfchen bedienen zich tot de
vischvangst van de zoogenoemde kokkels Cziinde nier-
vormige zaden van de Menispermum Coculus L. die ons
uit
De vries, Aanm. op martinEt's Katechism. der
Natuur, 11. 127.
(t) Mar ti net, Katechism. der Natuur, II. 354.
D 4
Smelt