Boekgegevens
Titel: Natuur- en huishoudkundig handboek
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen ;, 15: 2
Auteur: Stant, Cornelius
Uitgave: Amsterdam: C. de Vries, H. van Munster en zoon, J. van der Heij, 1814.
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen.
Opmerking: Bevat: Antwoord op de prijsstoffe: Een natuur- en huishoudkundig handboekje / door Cornelis Stant
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-930
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206414
Onderwerp: Geneeskunde: voeding (persoonlijke gezondheidszorg)
Trefwoord: Voedingsstoffen, Voedselveiligheid, Voedingsleer, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en huishoudkundig handboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
Panharing
Schol . . . . —
Schar . . . . —
Bot (Amfterdammer)
Tarbot (*) . . -
Heilbot t) . . -
Paling of Aal . -
Kreeft . . . . -
Garnaal . . . -
Rog eu Vleet . -
Makreel . . . -
Kaan of Griet
Spiering . .
( 54 5
gebragt en gegeten. Hy
wordt op de markten het
meest van September tot
April^ aangeboden,
het best in November tot half Jannarij.
--Julijj hoe warmer hoe be-
ter.
-Julij.
--Julij.
- Maart en April. \
- Maart.
- October.
- Mei.
-Jiinij.
- Maart.
- Junij, maar in October, om^t
trend Gibralter gevangen,
is hij vergiftig. ($)
- Maart.
-Jan narij.
Knor-
C*) De redenen dat men de Tarbot in gewone tijden, wan-
neer de vislcherij niet belemmerd is, bijna nooit in Maarten
April hier te lande op markt cn tafel ziet, offchoon zij dan bet
best en meest tijdig is, en dezelve daarentegen in het zomer-
faizoen van Mei tot September overvloedig en zeer goed voor-
komt, is: dat de Engelfehe Visfchers en Opkopers voor Engel-
fchc rekening als dan voor en in onze zeegaten vertoeven, om
de gevangene Tarbot op te kopen en naar Engeland te vervoe-
ren, alwaar zij zeer gezocht cn duur betaald wordt; terwijl
die zelfde perfonen in het meer geviordcrde jaargetijde zelf gaan
visfehen, waar door onze visfchers , bij gebrek aan vreemde
ppkopers, gehouden zijn die naar de vaderlandfche markten
ter verkoop te voeren. De aart van de Tarbot ten allen tijde
zeer goed zijnde, vooral bij eene warm luchtsgefteldheid , eet
inen dezelve inderdaad, gedurende den zomer, zeer goed, en
9mdat men die anders naauwelijks bekomen kan,het alderbest.
Ct) De Heilbot, eene bewoonfter van de meer diepe zeeën,
zijnde, en meer van de kusten verwijderd levende, ontvan-
gen wij het meest in den zomer van de thuiskomende IJslands-
yaavders — maar die, welke de Plompers en Beugvisfchers ia
het voorjanr aanbrengen, zijn, wanneer alles voor het overi-
ge gelijk (laat, altoos beter; die,welkq onze kleine visfchers
meer onder den wal vangen, is nooit zoo goed.
Lentfrink, Ceneesk. Tijdfchrift. IV. 422.