Boekgegevens
Titel: Natuur- en huishoudkundig handboek
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen ;, 15: 2
Auteur: Stant, Cornelius
Uitgave: Amsterdam: C. de Vries, H. van Munster en zoon, J. van der Heij, 1814.
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen.
Opmerking: Bevat: Antwoord op de prijsstoffe: Een natuur- en huishoudkundig handboekje / door Cornelis Stant
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-930
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206414
Onderwerp: Geneeskunde: voeding (persoonlijke gezondheidszorg)
Trefwoord: Voedingsstoffen, Voedselveiligheid, Voedingsleer, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en huishoudkundig handboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
\
FOORjBERIGT.

II

De Maatfchappij: Tot niic van 'c Algemeen, hcr
fiendig voortgaande in hare pogingen ter gemeen^
making van alles, wat niet flechts tot V menleken
zedelijke volmaking en eeuwig geluk kan dienste
haar zijn^ maar ook van datgene^ hetwelke hem
het leven op deze wereld nuttig en aangenaam kan
maken ^ had^ in den jare 1810, ter bereiking van
een gedeelte van dit laatfle doeh gevraagd: een
Natuur- en Huishoudkundig Handboek. Haar oog'
merk hier mede was, te verkrijgen, eene handlei-
ding tot de kennis van alle zoodanige voortbrengt
felen der Natuur, als welke gezonde en fmakelijkt
fpijzen en dranken opleveren, met eene waarfehii-
wing tegen de zoodanige, hij zonder uit het plan^
tenrijk^ welke voor het leven en de gezondheid.
fchadcUjk zijn^ en wier gelijkheid met anderen ^
dikwerf den onkundigen zoodanige fchade toebren-
gen. Hier bij wenschte zij gevoegd te zien: de
modi ge aanprijzingen van bereidingen der fpijzen
in het algemeen^ met eene waarfchuwing tegen
het onvoorzigtig gebruik van metalen en aarden
verglaasde kookgereedfchappen enz. Zijnde alzoo
dit IVerk zeer 07iderjcheiden van het Ihiishoudkun-
dig [landboekje, door haar in den jare 1805
uitgegeven.
Ha