Boekgegevens
Titel: Natuur- en huishoudkundig handboek
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen ;, 15: 2
Auteur: Stant, Cornelius
Uitgave: Amsterdam: C. de Vries, H. van Munster en zoon, J. van der Heij, 1814.
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen.
Opmerking: Bevat: Antwoord op de prijsstoffe: Een natuur- en huishoudkundig handboekje / door Cornelis Stant
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-930
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206414
Onderwerp: Geneeskunde: voeding (persoonlijke gezondheidszorg)
Trefwoord: Voedingsstoffen, Voedselveiligheid, Voedingsleer, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en huishoudkundig handboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 53 )
van Baars en Karper is dit althans bij uitdiek waar. (♦) Niet
altoos zijl) de vistchen tot voedlel even bekwaam; het minst
van allen, wanneer zij ijlen , dat is : zonder hom of kuit zijn :
dan immers zijn zij week, mager, onlinakelijk en gelieel
zonder voedfel; of wanneer de tijd van hom en kuitfchie-
ten nadert: want tegen dien tijd, wanneer hom en kuit
aan«icrkelijk in grootte toegenomen zijn, verliest de
viscli in gelijke mate aan zelfllandigheid, en daar hij
het tijddip nadert van ontijdig te zijn, is hij, natuur-
lijk, des te onliiiakelijker, hoe nader hij aan dat tijddip
is; fomvvijJen is hij dan werkelijk nadeelig. Zi mm er-
man zag in Zwitferland maag-krampen en fciieele
hoofdpijn ontdaan , door Zalm in den rijtijd gegeten (f),
en bij A^Icrlandcrs denze/ven in een racer gevorderd
tijdperk gegeten hadden, ontdond melaatschheid; eene
ziekte bij de inwoonders van Groot Cairo zeer gemeen
na het gebruik van verrotte visch, door den overdroo-
menden IMij! opgeworpen. — Martinet voedde den
wensch , deze vraag beantwoord te zien : ,, In welken
,, tijd van 't jaar is elke vischfoort (die in Nederland
,, gebruikt wordt) het best om te eeten?" (§> en
waarlijk, bij de weinige kennis,die wij van dc huishou-
ding der visfchen bezitten,en den grootcn invloed, dien
zi) door het veelvuldig gebruik daarvan op het beftaan,
dc welvaart, en de gezondheid van onze landgenooteti
hebben, is die vraag allergevvigtigst. Als eene biidrage
tot vervulling van dien wensch, geef ik nevensgaande
Tafel op, als de dotfom mijner onderzoekingen biii ver-
fcheidene kundige en bejaarde Visfchers, zoo van de
Maas als Texelftroomen.
Leng .... het best in April.
Kabbeljaauw . .--Maart en April.
Schelvisch . .--Junij en Julij, maar dan is
hii tevers het teederst, en
wordt zelden levende aan-
ge-
ef*) Dc hommers Baarzen kan men ondcrfcheiden van de
kuiters, door den bloedigen navel,, welke ftandvascig bij de
eersten waargenomen wordt.
Ct) Von der Urfahr 437.
(5) Natuurlijke Historie van ons Vaderland in de Ferh. der
HolL Maatfch. XI. 2. p. 234.
Ö 3
"mm