Boekgegevens
Titel: Natuur- en huishoudkundig handboek
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen ;, 15: 2
Auteur: Stant, Cornelius
Uitgave: Amsterdam: C. de Vries, H. van Munster en zoon, J. van der Heij, 1814.
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen.
Opmerking: Bevat: Antwoord op de prijsstoffe: Een natuur- en huishoudkundig handboekje / door Cornelis Stant
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-930
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206414
Onderwerp: Geneeskunde: voeding (persoonlijke gezondheidszorg)
Trefwoord: Voedingsstoffen, Voedselveiligheid, Voedingsleer, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en huishoudkundig handboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 4y )
• ViSch gevoed worden, is hec galsterige vet vloeibaar^
de melk onaangenaam, en het vleesch Hinkend
Wanneer men nu hier bij in overweging neemt,- dat dö
hedendaagfche Grieken, in de die zeer veel vas-»
tendagen hebben, en meestal van visch of vischkuit
leven , meer door huidziekten worden aangetast , dan
de Turken, die meer vleesch eten; en als men dit ver-*
fterkt vindt door de getuigenis van de parr, daÉ
bij alle volken, hoofdzakelijk van vischfpijzen levertde,
deze opgave bevestigd wordt, zou men moeten mee-
jien in de noodzakelijkheid gebragt te worden, het On-
gunstiglle vonnis over den visch uitgefproken ,. met
een volllrekt afraden te verzwaren : maar daar ik zelve
in eene zeeplaats geboren en opgevoed ben^ die door
véle visfchers bewoond, en door een nog veel grootef
aantal, bijna dagelijks, bezocht wordt, alwaar zcet
veel visch van onderfcheidene foorten, zoowel gezou*
ten, gedroogd, als versch, gegeten wordt, en ik ook
onder de visfchers, fints vijftien jaren, de geneeskunde
onafgebroken beoefenc , zoo moet mijne ondervinding
die van hall er en zimmerman, behoudens deil
^verfchuldigden eerbied voor die waarlijk groote man-
'nen, regtdreeks tegenfpreken , alzoo ik geene van alle'
dc opgetelde ziekten, bij uitlluiting, onder hen ooiÊ
heb waargenomen. Deze befchuldiging, derhalve, van
ongezond te zijn, de vischfpijzen ten onregte aange-
wreven, en door eene zware autoriteit gerugfleund,
Ideve haar niet langer aan, noch benadeele eenen zoo
uitg/^breiden tak van bedaan en handel onzes vader-
land, die ons van de veelvuldige andere, althans nog
gtdulteUjk^ overig is.
Men onderfcheidc de visch naar de plaats, waar hij
zich bij voorkeur onthoudt en-gtvans^enWordt, in zee^
tn riviervisch. De eerste is zwaarder te verteren,
maar tevens voedzamer dan de laatfre , M^elke echter
eene veel zachter fpijs oplevert. Dit laatde is mede
waar ten aanzien van onze binnenzeeën; de Haring^
bij voorbeeld , die op de zuiderzee gevangen worde^
geeft daar van het dnideiijkst bewijs : want daar het
bewezen is, dat dit dezelfde foort van Haring is , die om-
ftreeks St. Jan (24 Junij) bij Hitland cn Faijeril zich Ver-
toont 5
O L. «. p. aoSi
D
\