Boekgegevens
Titel: Natuur- en huishoudkundig handboek
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen ;, 15: 2
Auteur: Stant, Cornelius
Uitgave: Amsterdam: C. de Vries, H. van Munster en zoon, J. van der Heij, 1814.
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen.
Opmerking: Bevat: Antwoord op de prijsstoffe: Een natuur- en huishoudkundig handboekje / door Cornelis Stant
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-930
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206414
Onderwerp: Geneeskunde: voeding (persoonlijke gezondheidszorg)
Trefwoord: Voedingsstoffen, Voedselveiligheid, Voedingsleer, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en huishoudkundig handboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 46 )
cnderftbeidt dezelve in Land-, Zee- cn Rivier-Schild-
pad, en bepaald dat verfchil door den toeftand der
voeivingeren , welke bij de eerste _los, maar bij dé an-
' dere door een zwemvlies vereenigd of als tot een vin
- i!' zamengegroeid zijn. De twee laatfle worden voorna-
melijk tot fpijze gebruikt. Onder deze is de groene of
reuzen Schildpad (♦) de gewoonde; maar daar deze,
fotnwijlen, wel achthonderd ponden weegt., komt zij
zelden tot ons, en zoo dit al gebeurt dan bijna nooit
volwasfen, als wanneer hij niet tot fpijze beilemd is ^
en daar toe dan ook welligt ongefchikt mag • gerekend
worden. Komt zij echter al eens in genoegzame grootte
, ^ en levende tot ons, dail wordt daar van eene foupe
bereid, welke voor eene groote lekkernij en zeer zelf-
ftandig en tevens ligt verteerbaar voedfel gehouden
wordt. Meestal wordt de fchildpaddefoupe van kalfs-
kop nagebootst, of daar mede vervalscht, voorgediend.
Ook de Kivier-Schildpad (X)-) een inwoonder van hef
■vvarmfte gedeelte van Europa, wordt mede tot fpijze
gebruikt. De zorg omtrent dezelve kan zich alleen be-
li, " palen tot het onderzoek, of zij onbedorven is, en in
dat geval kan zij voorgediend worden , anders is het
veiliger bij de minste twijfeling daaromtrent eene zoo
onzekere fpijze achter wege te laten.
Gewonelijk komt de groene reuzen Schildpad in Za-
mermapd op de onbewoonde Eilanden van Zuid-Ame-
rika en den Stillen Oceaan hare eijeren , ten getale van
eenige honderden , leggen, welke dan eene zeer gezochte
lekkernij, zoo voor de bewoonders der kusten j als voor
de zeevarenden, opleveren.
Onze gewone groene fVaterkikvorsch , hoe zeer bij
f buitenlanders gegeten , wordt in ons Vaderland , zoo
ver ik weet, niet gebruikt. Zij leveren nogtans eene
voedzame fpijze op,die voor velen zeer aangenaam is.—•
Zij is bij ons door haar luid gekwak, dat vooral des
' zomers avonds uit de zoete waterplasfen gehoord wordt,
te bekend, dan dat men bijzondere kentekenen van haar
zoude begeeren; alleen moet ik deze bijzonderheid aan-
flippen : In de paringstijd, die fommigen in Zomer-
maand dellen (§), wanneer zij even als alle andere
^ dieren tot fpijze minder gefchikt zijn, krijgen de man-
uet-'
Testudo Mydas L. Ct) Testudo orbicnlaris L.
CD Buchoz, 1. c. art. Grirwuille.,
■ (