Boekgegevens
Titel: Natuur- en huishoudkundig handboek
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen ;, 15: 2
Auteur: Stant, Cornelius
Uitgave: Amsterdam: C. de Vries, H. van Munster en zoon, J. van der Heij, 1814.
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen.
Opmerking: Bevat: Antwoord op de prijsstoffe: Een natuur- en huishoudkundig handboekje / door Cornelis Stant
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-930
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206414
Onderwerp: Geneeskunde: voeding (persoonlijke gezondheidszorg)
Trefwoord: Voedingsstoffen, Voedselveiligheid, Voedingsleer, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en huishoudkundig handboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
%
; C 44 )
Daar na het eten van Leeuwerikken kwade,ja doode-
lijke gevolgen zijn waargenomen, welke men lieeft af-
geleid van dolle kervel, die deze vogels zouden gege-
ten hebben, omdat zij, vooral des winters , alles vre-
ten , wat hen voorkomt , en gaarne op dezen plant
azen, waar van J)r. de man een voorval, te Nifmwe-
£e/i Rebeurd, heeft waargenomen (*); Haar dit ook bet
geval met den Kwartel is (f) , en daar de Vlasvink
zoo gaarne de zaden eet .van den zoogenoemden Peper-
boom (§), welke mede een zeer zwaar' vergif bevat-
ten: zoo'moil de zorgvuldige huistafelverzorgfter zeer
aandachtig omtrent het voedfel der vogelen verkeeren,
cn vooral onderzoeken, of zij ook op vergiftige plan-
ten azen, en die, waar van dit laatite waar is,liever,
hoe lekker hun vleesch moge finaken , van de tafel
weren, dan daar aan eigen gezondheid en die van an-
deren wagen. Het onderzoek van de magen dezer vo-
gelen , en van de ftof waar mede dezelve gevuld zijn,
moet vooral nooit ligtvaardig behandeld, veel min over-
gcflagen worden. Te groote zorgvuldigheid ihimers heeft
altoos veel minder gefciiaad , dan zorgelooze achteloos-
heid bevoordeeld heeft,en daar het hier vooral op leven
cn gezondheid aankomt, zet men te veel op het fpel,
wanneer men deze twee maar eenigzins in de waagfchaal
fielt.
Het is eene zonderlinge aamerking , die echter de
aandacht van den natuuronderzoeker ten hoogden waar-
dig is: ,, dat het veelvuldig gebruik van wildbraad ila-
,, perig maakt." De Grieken, bij wien dit reeds ten ^
fpreekwoord geworden was, vroegen daarom aan een
ilaperig mensch of hij wildbraad had gegeten?
Daar ik hier de vieeschfpijze voor afgehandeld hon-
de, wil ik mijnen raad, om alle vleeschfpijzen niet te
lang te bevv.uen , hare onbepaaldheid doen verliezen,
en hier bij eene tafel voegen, overgenomen uit de Bij-
dragen tot- de Braunsweigifchen Anzeigen von 1773*
hoe lang men elk foort, zonder bederf te vreezen , kan
laten hangen.
Her-
(*) Marti net, Catechismus der Natuur. II. p. m. 276.
o) h aller, Phyf. VS. 57,'
(§;) Daphne Mezereum L.