Boekgegevens
Titel: Natuur- en huishoudkundig handboek
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen ;, 15: 2
Auteur: Stant, Cornelius
Uitgave: Amsterdam: C. de Vries, H. van Munster en zoon, J. van der Heij, 1814.
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen.
Opmerking: Bevat: Antwoord op de prijsstoffe: Een natuur- en huishoudkundig handboekje / door Cornelis Stant
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-930
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206414
Onderwerp: Geneeskunde: voeding (persoonlijke gezondheidszorg)
Trefwoord: Voedingsstoffen, Voedselveiligheid, Voedingsleer, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en huishoudkundig handboek
Vorige scan Volgende scanScanned page

( 40 )
/
noemt, adelijk rickf, dat is, door Inngduri^heid recd^
in de beginfelen van bederf deelt, is. en blijft het zeer
zwaar om tc verteren, is zeer «ongezond en kan tot
rotaclitiijc ziekten aanleiding verfchaffenWant hoe
zeer nicn algemeen in den waan verkeere,.-dat de ont-
binding der vezelen, welke door de b.eginrende rot-
ting- veroorzaakt wordt, de verteerbaarheid bevordert;
zoo is Jic een dnideliil>c niiyflag; immers, offehoon de
kleinzing van den vezel al gemakkehik-tJr igefchiedc,
dc te onderbrenging van het rotachtig beginfel, hoe
zeer met fpecerijen , wijn , enz. onderdeund ; en de
moeite om uic dit rottend en fc^Crp mcngfel ^cn ge-
zond cn zacht voedfel tc heremen, gaan de moeite ,
om het gebraden versch vleeSch te verteren , ver te
bovcu. ■—• Vervolgens ontglippe der aandacht van de
zorgvuldige Huismoeder geenszins de ti.id van het jaar,
waar in het viervoetig w^ild wordt aangeboden. Niet
zonder gewigtige redenen, die wel degelijk op de ge-
zondheid toepasfelijk zijn, is er. door 's Lands over-
lieid, een tijd bepaald, waar in het jagen veroorloofd
is; want in den bronstijd is het \iild ongefchikt tot
fpijze. Akistoteles heeft reeds opgemerkt, dat
het vleesch der Herten, in den bronstijd, niet deugt
cn ftinkend is., even als dat der Bokken C*). Hierom
wordt de jagt in Augustus eerst geopend, wanneer ook
liet vlt-csch van alle wild het fmakeliikfte is ff). Na
den bronstijd ^ wanneer het dier dragts is en zoogt,
ïs het voorzeker mager cn onfmakelijk. — Eindelijk trachte
onzG talelverzorgflcr zich tc overtuigen, dat het wild-
braad , dat zij daar op willens is te leveren, gezond
zij. Ingevalle hier over eenige twijfel ontfta, door het
ontdekken va:i bijzondere ongewone of vreemde ver-
fchi-nfelcn, welke zich gewoonliik bij het wild niet
vertooncn, behoort het niet tot fpijze bereid te wor-
den, omdat men met de oorzaak, zoowel als met de
(gevolgen, die het kan te weeg brengen, grootendeels
onbekend is. Daarenboven is het, veelal, een voedfel
van weelde, en daarom kan de keuze omtrent het zelve
des tc kiefcher zijn , dewijl het geen voorwerp van
noodzakelijkheid , evenmin als van zuinigheid behoeft
uit
C*) Ulst. AnlwaUnm. Cap.-2Q.
Ct) U il k £ n s, Merkwaardige voorthrcngfclen der Natuur ""
IIL 120.