Boekgegevens
Titel: Natuur- en huishoudkundig handboek
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen ;, 15: 2
Auteur: Stant, Cornelius
Uitgave: Amsterdam: C. de Vries, H. van Munster en zoon, J. van der Heij, 1814.
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen.
Opmerking: Bevat: Antwoord op de prijsstoffe: Een natuur- en huishoudkundig handboekje / door Cornelis Stant
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-930
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206414
Onderwerp: Geneeskunde: voeding (persoonlijke gezondheidszorg)
Trefwoord: Voedingsstoffen, Voedselveiligheid, Voedingsleer, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en huishoudkundig handboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 38 )
wel omdat hetzelve zoo jong is, als van wege den aard
van het vleesch , dat , gelijk wij aangemerkt hebben ,
altijd moeijelijk te verteren is; zij worden gewoonlijk
beneden de drie weken oud, en dus veel te jong,
gedagt. Wil men dan, door eene moeijelijke vertering,
zijne gezondheid geen geweld aandoen, zoo moet het
gebruik van zulk jong vleesch nimmer plaats grijpen.
2uc KERT raadt, om op Schapenvleesch geen "bier
te drinken, noch ook bij hetzelve komkommers te eten,
uit hoofde dat daardoor buikpijnen opgewekt worden C*),
De Geiten , hoezeer dezelve in ons Vaderland wei-
pig, of in het geheel niet gegeten worden , leveren
echter een zeer lekker, gezond en voedzaam vleesch
op, dat in Azia en ook in vele landen van ons we-
relddeel , vooral in het oude Frankrijk, fterk gezocht
wordt : want het zijn alleen de inwooners van Pro»
vence, van vvien gezegd wordt, dat zij het met tegen-
zin eten Ook onder Israël was het Geitenvleesch eene
geoorloofde en gemeenzame fpijze, terwijl jonge Bok-
ken eene gezochte lekkernij, zoowel als een heilig offer,
onder hen uitmaakten. Én waarlijk, wanneer zij jong
gegeten worden , hebben zij geene fierke reuk en zijn
gemakkelijk te verteren , ook door zwakke . magen ,
waarom zij voor herflellende zieken zeer aangeprezen
worden. — Hunne ouderdom moet de zes weken niet
te boven gaan, indien men de (tcrke reuk en fmaak ,
die aan het bokkengcflacht eigen zijn, wil vermijden ,
en de ligt verteerbaarheid van het vleesch behouden.
AI re jong, dat is, jonger dan drie weken, is het ge-
bruik daarvan niet aan te raden.
Dc ziekten der Geiten komen overeen met die der
Schapen. Soms lijden zij aan eene pestaardige ziek-
te, die men wil, dat van eene te vette weide voor-
komt. Omtrent dit alles moet zich de zorg der huis-
houdkunde uitftrekken , opdat zij een gezond voedfel
voorzette.
Voor dat ik de behandeling der gemeste huisdieren
bcniiite, moet ik nog deze ééne vvaarfchuwing hier
aanvoeren: dat het eten van al te vet vleesch behoort
vermijd te worden. Er Is een groot oilderfcheid tus-
fchen te vet ei^ tusfchen inalsch vleesch; het laatste is
allezins aan te prijzen, het eerste te vermijden, om-
dat
(*) nt Med. /!kun.