Boekgegevens
Titel: Natuur- en huishoudkundig handboek
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen ;, 15: 2
Auteur: Stant, Cornelius
Uitgave: Amsterdam: C. de Vries, H. van Munster en zoon, J. van der Heij, 1814.
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen.
Opmerking: Bevat: Antwoord op de prijsstoffe: Een natuur- en huishoudkundig handboekje / door Cornelis Stant
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-930
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206414
Onderwerp: Geneeskunde: voeding (persoonlijke gezondheidszorg)
Trefwoord: Voedingsstoffen, Voedselveiligheid, Voedingsleer, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en huishoudkundig handboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 37 )
punt befchouwd, gerekend w^ordt te zijn, en zelfs ge-
acht wo^dt hierin het fpek te boven te gaan, omdat
het oneindig-beter koop te bekomen, en hoe zeer niet
zoo voedzaam, echter, even zoo goed zijn vet me-
dedeelt aan de fpijzen, die met hetzelve bereid wor-
den, en de boter daar door uitwint. Met dii. alles is
het Sch'apenvleesch hel; minst'voedzaainfte van allen,en
zoo het van eenigzins oude Schapen.genomen is, zeer
moeijelijk pm gaar te braden, maar nog veel moeijelij-
ker om te verteren.
Moe algemeener het Schapenvleesch in gebruik is ,
des te noodzakelijker is de zorg om te weten , of het-
zelve van gezond en gellagt vee genomen is; niet al-
leen om het algemeene, dat wij daar van reeds gezegd
hebben, maar ook uit hoofde van een groot aantal ziek-
ten, waaraan het Schaapvee bijzonder onderhevig is,
waar aan het veel lijdt, en waar van fommigen het
gebruik van het vleesch verbieden, ten minsten zeer
bedenkelijk maken, als: loop, verettering der ingewan-
den, vooral van long en lever (*> Ook zijn de Scha-
pen, vooral in natte zomers, onderlievig aan een rot-
tend bederf der vochten, waar door zij vermageren,
waterzuchtig worden , en eene lever verkrijgen , die groot,
zwaar en met waterblaasjes bedekt wordt, waarin veele
wormen huisvesten (f;. ■— Verder brengt de vallende
ziekte, van wege de wanorde welke zij in het geheele
.geftel veroorzaakt, nadeelige gevolgen door bet gebruik
van het vleesch te weeg.
De Lammeren^ dat zijn jarige Schapen, worden het
meest gegeten , en ver boven het Schapen- of Hameien-
■vleesch geacht, cn re regt, want het Schaap, of de
Hamel, al zijn dezelve met hoonen gevoederd, zijn te
oud en te vet, om gemakkelijk verteerd fe worden.
Overhouders, die een jaar of vijf kwart jaar oud. zijn ,
cn f^ammeren van zesendertig weken, bevinden zich
in het beste tijdperk, om fmakelijk voor den eter en
gemakkelijk te verteren te zijn.
I3e Zufglammevdn ^ hoe zeer voor eene zeer groote
lekkernij gehouden, zoo dat men daar van dikwijls ge-
fchenken maakt , leveren een zwaar voedfel op, zoo-
wel
<*;) Te weten door daar in huishoudende wormen veroor-
2apkt; zoo als de bolachtige'Blaaswormcn. QflydatisGiobofa,')
Ct) De zoogenoemde Botjes (FazciolaHepatka.')
c 3

> /