Boekgegevens
Titel: Natuur- en huishoudkundig handboek
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen ;, 15: 2
Auteur: Stant, Cornelius
Uitgave: Amsterdam: C. de Vries, H. van Munster en zoon, J. van der Heij, 1814.
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen.
Opmerking: Bevat: Antwoord op de prijsstoffe: Een natuur- en huishoudkundig handboekje / door Cornelis Stant
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-930
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206414
Onderwerp: Geneeskunde: voeding (persoonlijke gezondheidszorg)
Trefwoord: Voedingsstoffen, Voedselveiligheid, Voedingsleer, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en huishoudkundig handboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 52 )
wijls, met etterende puisten bedekt, gevonden rs (O; dat
des niet te min de .winzuclitige flagter daar uit Lever-
vorst bereidt, en die den gemenen man' te koop aan-
biedt, is vrij vermoedelijk; maar dat deze vrij nadeelig
voor den eter kunnen zijn, is, meer dan dit alles,
zeker. — Dat de Bloeihorsten, of. beulriigen, al zijn
zij van het bloed van gezonde" varkens bereid, zeer
fpoedig tot bederf neigen; met melk gemengd zijnde,
ligtelijk zuur, en zoo men die dan laat roken, door
het biigevoegde vet, rans of galstrig worden , is, reeds-
van voren bcfcliouwd, blijkbaar: dat de bereiders den
fterken fmaak, die hier uii ontllaat, door het bijmen-
gen van fpecerijen (welke dikwijls , uit hoofde van
derzelver duurte, veelal vervalscht zijnj zoeken on-
kenbaar te maken, is even ontegenfprtkeliik, als dat
dit alles zeer nadeelig voor de gezondheid zijn moet;
waarom elke brave huismoeder zich verpligt moet vin-
den , die zelve te bereiden, of dezelve hare huisgeno-
ten niet voor te zetten. — Dat de onbeperkte win-
zucht in de vleeschworsten , die gerookt of in pekel
bewaard worden, en van buiten inkomen, of op de
koop worden nagehouden, ziek en bedorven vleesch
kan mengen, en dit foms ook werkelijk doet, heeft de
ondervinding le dikwijls en te duur geleerd. Eene
naauvvgezeite huishoudkunde verwerpt dus deze bui-
tens huis bereide fpijzen als gevaarlijk voor de gezond-
heid, en tevens als te kostbaar, en bereidt in de eigen
zindelijke keuken dien wintervoorraad uit vleesch , van
welks deugdzaamheid men volkomen overtuigd is.
Het Schaap, dat bijna door geheel de oude wereld
als een nuttig huisdier gehouden wordt, levert in zijn
vleesch een der meest gezochtfte , meest gekende fpijs,
die te gelijk fmakelijk en niet ongezond is, hoe zeer
het voor eene zwakke maag moeijelijkheid ter vertering
oplevere , welke evènredig is aan den graad van vetheid ,
dien het door de mesting verkregen heeft. Want de-
wiil litt nersens meer oorfprongelijk gevonden wordt.
Zoo brengt fmaak en gewinzucht het niet'anders dan
gemest ter ilagtbank , waar door het tevens een der
voordetligile fpijzen, uit een huishoudkundig gezigt-
punt
C*) Of liever , even gelijk dit bij de Schapen plaats heeft,
n-ct ccne andere foorc van Blauswormen, (^H^datis Globofo^y
d;;n de zoogenoemde Gonjes,