Boekgegevens
Titel: Natuur- en huishoudkundig handboek
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen ;, 15: 2
Auteur: Stant, Cornelius
Uitgave: Amsterdam: C. de Vries, H. van Munster en zoon, J. van der Heij, 1814.
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen.
Opmerking: Bevat: Antwoord op de prijsstoffe: Een natuur- en huishoudkundig handboekje / door Cornelis Stant
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-930
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206414
Onderwerp: Geneeskunde: voeding (persoonlijke gezondheidszorg)
Trefwoord: Voedingsstoffen, Voedselveiligheid, Voedingsleer, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en huishoudkundig handboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 35 )
gemeste,of levendig gekochte en goedgekeurdeVariECÜs
te gebruiken, is boven alle betoog.
Daar ook tie hitte van het jaargetijde Zeer veel kar!
toebrengen tot het ontftaan van vele ziekten, en tot
het bevorderen van het bederf, waar toe het alles e-
tend hüisvarken zoo gaarne neigt, behoort de raad vail
tRANK ten fterkften te worden beaamd, om liet Aag-
ten van varkens in den zomer te verbieden (*). Maar^
daar dit alleen in de magt der Overheid ftaat, veran-
deren wij dien raad in eenen huishoudelijken mäatres
gel, te weten in dien: van geen versch varkensvleescH
in het warme jaargetijde voor te dienen of te eten«
En offchoon dit vleesch, gewoonlijk, zeer vet, daar-
om zwaar te verteren is, en mitsdien alleen voor llerk
werkende perfonen, en die eene krachtige fpijsvertering
hebben, fchijnt te pasfen, zoo heeft toch de onder-
vinding van alle tijden geleerd, dat het voor ällen go'ed
is, omdat de wijze Voorzienigheid het Varken overalj
waar menfchen wonjen, geplaatst heeft; waardoor het
algemeen tot fpijze is aangenomen, zonder zelfs op' ve-
le plaatfen eenen mededinger te hebben. Öok getuigt
de Romeinfche Gefchiedenis , dat de menfchen, door
deszelfs gebruik, fterker en vlugger, door het nälatefl
daar van zwakker en trager werden, gelijk bij de wör-
ftelaars voor bewezen gehouden is ; waarom ook deze'
fpijze, onder de behoorlijke voorzorgen, den algemee-
nen bijval verdient.
Hetgene de Salernitäanfche School- aanraadt , om lief
varkensvleesch met uijen te bereiden en een glas goedé
wijn toe te drinken ,; fteunl op het aangevoerde, eri
bliift zijne duurzame waarde behouden.
Ónder de lekkernijen , welke alleen de tafels der rijfccrt
ver[ii.'ren, behoort het Speenvarketi; maar dit, zoo lek-
ktr geacht, geregt is, uit hoofde van zijn al te fmerig
fpek, voor de gezondheid nadeelig; althans behoort
het Speenvarken niet voor dat het drie weken oud is ^
tot fpiis toebereid te worden , maar ook dan is het
voorzeker een zachter en ligter verteerbaar voedfel dud
het volvvasfene.
Het ingewand,dat het meest bij het Varken zickeliik'
aangedaan wordt, is buiten kijf de Lever, welke dik-
C) Geneesk. Staatsreg. IH. D. 5. 50.
C s