Boekgegevens
Titel: Natuur- en huishoudkundig handboek
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen ;, 15: 2
Auteur: Stant, Cornelius
Uitgave: Amsterdam: C. de Vries, H. van Munster en zoon, J. van der Heij, 1814.
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen.
Opmerking: Bevat: Antwoord op de prijsstoffe: Een natuur- en huishoudkundig handboekje / door Cornelis Stant
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-930
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206414
Onderwerp: Geneeskunde: voeding (persoonlijke gezondheidszorg)
Trefwoord: Voedingsstoffen, Voedselveiligheid, Voedingsleer, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en huishoudkundig handboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
( )
geven op het voedfel, waar mede onze huisdieren, eri
dus ook de Varkens, gevoed of gemest worden. Het
beste fpek, dat hard en korrelig is, leveren de gras-
varkens, cn die met eikels gevoed worden; die, daar^
entegen, welke op de hokken gemest worden met on-
reinigheid, met den afval van flagtvee en visch, het
uitfchot van groenten, bedorvene en verjotte vruchten
en hui, op zijn best met peelmeel of garstenmeel, ge-
ven een flap en onaangenaam fpek c*). Eindelijk, die
Varkens, welke in de geneverbranderijen met den draf,
uit de ftookketels, gevoed worden, leveren het flapfte
en walgelijk fmakend fpek op van allen.
Aan vele ziekten is het Varken onderhevig, en moet
daarom de uiterfte zorgvuldigheid daaromtrent in acht
genomen worden, te meer, daar de voornaamlle uit een
kwaad, en met den aard van het beest niet overeenkomstig
voedfel voortkomen (f). En hier behoort ook de
Gortighcid in aanmerking te komen; eene ziekte, wel-
ke het tamme Varken alleen en bij uitQuiting eigen is,
en die, volgens de nieuwfte ontdekkingen, beilaat in
eene zekere hoeveelheid levendige blaaswurmen (§),
door de Duitfchers Finnen genaamd, welke zich in
het vleesch van dit zoo nuttig dier, en niet in het vet
of zoogenaamde fpek vestigen; bij voorkeur evenwel
in de hammen en onder de tong zich plaatfen
Ten einde deze dikwijls voorkomende ziekte gekend
worde, en men alzoo de huishoudelijke aangelegenhe-
den in acht nemen, en de nadeelen zou kunnen vermij-
den , welke de verminderde waarde dezer dieren of het
gebruik van derzelver vleesch mogte veroorzaken; voor-
al , omdat men niet te achteloos met de tot eigen ge-
bruik gemeste Varkens, als welke aan geene keur on-
derworpen worden, zoude handelen, zal ik kortelijk
de teekenen opgeven, waar uit dit ongemak gekend wordt.
Som-
C*) B u c H O z, Diction. Veterin. et des Animaux Dotnest,
Tom. I. p. 583. art. Cochon.
Ct) Buchoz, Tom. II. p. 591.
(§) H^jdatis Finna L.
Vergelijk goeze, Neueste Endeckungen daz die finnen
von Schweinenfieisch u. s. 18 , alwaar eene naauwkeurige en
zeer vergroote, afbeelding dezer blaaswarmen gevonden wordt<