Boekgegevens
Titel: Natuur- en huishoudkundig handboek
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen ;, 15: 2
Auteur: Stant, Cornelius
Uitgave: Amsterdam: C. de Vries, H. van Munster en zoon, J. van der Heij, 1814.
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen.
Opmerking: Bevat: Antwoord op de prijsstoffe: Een natuur- en huishoudkundig handboekje / door Cornelis Stant
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-930
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206414
Onderwerp: Geneeskunde: voeding (persoonlijke gezondheidszorg)
Trefwoord: Voedingsstoffen, Voedselveiligheid, Voedingsleer, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en huishoudkundig handboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
C )
i-
Het zal naainvelljks behoeven opgemerkt te worden,
dat men van het Rundvee nlleén Ie Koe en den Os, maar
geenszins den Stier tot fpiize gebrudvt, om'^at het vleesch
van dezen laatsten uitermate bird, droog en zwaar is.
WttKalfsvleesch ^hoe gezond en ligt verteerbaar voed-
fel het moge oplev^eten , althans wanneer hetzeive, behoor-
lijk gemest zijnde, genoegznme vastigheid hecit verkre-
gen , moet echter niet te jong , dac is, beneden de
twee maanden ond, veel min nuc'neren. i^egeten wor-
den: want dan is het ook moeijeUik te verteren; hier-
om vraagt c A s T EL L A Nus (*) , en met re^t: Wie
,, heeft een zoo fterke mang, dat hij het vieesch van
5, versch geworpene kalveren, die nog van de moe-
5, derlijke vochten doortrokken zijn, zonder hinder kan
„eten?"
Men behoort wel zorg te dragen , geen vleesch te
eten van kalveren, die door zieke koeien geworpen ,
noch ook van dezulken, die metde melk van befmette
koeijen gemest zijn. Zieke moeders brengen doorgaans
zwakke "en kranke vruchten ter wereld. Ook de melk
deelt noodzakelijk in de ongeHieldheid, welke het gehee-
le vochtgeftel der moeder aandoet; en daarom kunnen
zoodanige geworpene kalveren geen gezond voedfel op-
leveren.
Het Vctrkensvlecsch ^ hoe zeer deelcnde in de alge-
meene veroordeeling , als ware het een zeer onge-
zond voedfel, cn waar van het eten daarom den Is-
raëliet verboden was, is ten onreïtc met dien blaam
beladen: want, offchoon het zeker zil, dat het tamme
varken aan zeer vele ziekten onderworpen is, die het-
zelve fchadelijk kunnen doen worden voor de gezond-
heid van den eter, en het, daarenboven, om ziine groo-
te vettigheid, eene zwaar te verterene fpüze oplevert,
zoo dat^het zelve die veroordeeling eenigzins verdient,
moet dit nogtans op hetzelve niet re onbepanid, en
op het wilde zwijn volllrekt niet toegepast werden:'
want onze tamme varkens, indien zij met^ pi mteuvoed-
fel alleen gevoed worden, en daarbij water, '^f/)p zvxi
'best, hni drinken 5 geven een ligter verteerbaar fpek,
eau dezulke,welke met dierlijk voedfel gemej.Tjnf met
draf uit de geneverbranderüen gevoed worden. — He
algemeene verfprciding vau het varken over de vijf
be-
0 Castell., de Carn. efu IX. p. 401.