Boekgegevens
Titel: Natuur- en huishoudkundig handboek
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen ;, 15: 2
Auteur: Stant, Cornelius
Uitgave: Amsterdam: C. de Vries, H. van Munster en zoon, J. van der Heij, 1814.
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen.
Opmerking: Bevat: Antwoord op de prijsstoffe: Een natuur- en huishoudkundig handboekje / door Cornelis Stant
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-930
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206414
Onderwerp: Geneeskunde: voeding (persoonlijke gezondheidszorg)
Trefwoord: Voedingsstoffen, Voedselveiligheid, Voedingsleer, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en huishoudkundig handboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
r :
C 29 )
door ieder, die meer dan uit lekkernij eet; wordende
daarom ook voor den krijgsman uitgetieeld en in alle
gedichten tot gebruik, meest bij uitlluiting van alle andere,
beftemd; tot voortdurend gebruik ingezouten; in va-
ten gepakt of gerookt, den zeeman, op zijne lange rei-
zen , mede gegeven, en ook ten dienste der vaderland-
fche volkplantingen, verzonden.
Dit vleesch is een niet zeer zWaar te verteren voed-
fel, en daarom voor gezonde magen allergefchiktst,
om, in alle de tijdperken des levens, de vroegfte al-
leen uitgezonderd, gegeten te worden, indien het, na-
melijk, aan alle de vereischten voldoe , die eene behoor-
lijke voorzorg daar bij verlangen kan, namelijk die, van te
zijn genomen van een beest, dat gezond zijnde geflagt, niet
te oud, en, zonder met vet overladen te zijn , wel doorge-
wasfen is: want dat het Rundvee aan vele ziekten onder-
hevig is, wier fchadelijke invloed op 's menfchen ge- ■
zondheid de ondervinding bewezen heeft, hebben de .
aangehaalde voorbeelden overtuigend genoeg bewezen «
indien al niet de onbruikbaarheid van dergelijk vleesch 1«
van voren genoegzaam blijkbaar ware. De kenteekenen,
waar op men acht moet geven, bij het onderzoek van
het flagtvec , vooral bij heerfchende veeziekte, zoo voor
als na het flagten, worden gevonden bij Edhart, of de h
Menfchenvriend, i St. bl. 120 en vervolgens.
Het Rundvleesch kan veilig in alle jaargetijden gege-
ten worden. Wanneer evenwel de warmte van den zo-
mer eene algemeene verflapping aan 's menfchen lig-
chaamsgeftel mededeelt , behoort de hoeveelheid van
hetgene men daarvan gebruikt, aan dat verflapt verte- V
ringsvermogen eenigzins geëvenredigd te zijn , ten zij . >,
eene arbeidzame levenswijze dat ontbrekend vermogen . j
te gemeet kome. Het is, uit dien hoofde, meer gefchikt
voor bejaarde menfchen dan voor jonge lieden en kin-
deren '— voor mannen meer dan voor vrouwen.
Het zeej- vette rundvleesch is bijna onverteerbaar; het
bezwaart de maag meer dan eenig ander voedfel, en is
daarom geenszins aan te bevelen.
De beste wijze van bereiding, met betrekking tot de
meest gemakkelijke vertering van het rundvleesch, is,
hetzelve te braden; gekookt vleesch, zelf de krachtige
foupe , is moeijelijker te verteren, uit hoofde der
meer zameuhangeiide dierlijke gelei, en daarom niet zoo
gezond.
Het