Boekgegevens
Titel: Natuur- en huishoudkundig handboek
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen ;, 15: 2
Auteur: Stant, Cornelius
Uitgave: Amsterdam: C. de Vries, H. van Munster en zoon, J. van der Heij, 1814.
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen.
Opmerking: Bevat: Antwoord op de prijsstoffe: Een natuur- en huishoudkundig handboekje / door Cornelis Stant
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-930
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206414
Onderwerp: Geneeskunde: voeding (persoonlijke gezondheidszorg)
Trefwoord: Voedingsstoffen, Voedselveiligheid, Voedingsleer, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en huishoudkundig handboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 23 )
vijanden, die hen belagen, gedurig veiicren, derzelver
■ vleesch eene inaischheid mededeelde, welke de mocije-
lijkheid der vertering aanmerkelijk vermindert. Niet al-
leen de kleur van het vleesch, maar ook de ouderdom
der dieren, moet wel degelijk in aanmerking genomen
wordenden dit is mede eene reden, waarom Kallsvfeesch
zoo ligt verteerbaar is. Vanhier, dat een jonge Haas,
hoe zeer wild en bruin van vleesch, gemakkelijker te ver-
teren is dan een oude Haan ot' ander wit gevogelte.
Ook her voedfel ..welk dediereneten, wier vleesch wij
tot fpijze gebruiken, maakt, in derzelver verteerbaarheid
en gefchiktheid voor onze ge/ondheid, een gewigtig on-
derfcheid : want kn/id en graamtende dieren zi-n Itg*
ter te verteren^ dan die op leveride dieren azen; deze
laatden krijgen een vaster vleesch, en doen onze lappen
ligter tot ro ting neigen; eigenfchLippen, die de klein^ijig
tot gezond voedfel bezwaarlijk maken. Hierom is'hec
vleesch van wilde Zwijnen, die alleen kruiden, worte-
len en ooft eten, ligter voedfei, dan dat van tamme Var-
kens , die ailesetend - ijn. Zimimêrman getuigt,
dat de zoo gezochte Patrijzen, die alleen van [nfekten le-
ven, de bederfopwekkende eigenichap in eene 700 groo-
te mate bezitten, dat men geen drie dagen alleen i*atrij-
zen eten , en gezond blijven kan (*).
Over het algemeen levert het gevogelte ^ behohdens de
gemaakte onderfcheiding, een ligter verteerbaar vleesch
op, dan de viervoetige dieren.
Gezouten en gerookt vleesch is zwaarder voedfel, dan
hets:ene versch geseren wordt; en het gelwadene is ge-
makkelijker te verteren dan het gekookte.
Raanw gerookt vkcsch en fptk , offchoon, bij 'zoo ve-
len , eene ware lekkernij,,is eene zeer Zi-are fpijze,die,
zoo immer, alleen den zwaar werkenden ambaciits-
man , ot den genen, wiens maag, proefhoudend, van
■ geene ongelteldheden weet, toegellaan kan worden;
want, volgens r i e d e l i n , heeft men ondervonden ,
dat gerookt Ipek twee maanden lang onverteerd in eene
maag vertoefd heeft.
tcne bij oudere zorg vordere her onderzoek: of het
dier ^ waar van het vleesch tot fpijze zal bereid wor-
den, gezond zij en levende is geflagt geworden , uit
■ hoofde van den invloed , welken dat vleesch op de gezond-
heid
O ZiMMERMAN, VQU der Erfhar, §. 434.
iä 4