Boekgegevens
Titel: Natuur- en huishoudkundig handboek
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen ;, 15: 2
Auteur: Stant, Cornelius
Uitgave: Amsterdam: C. de Vries, H. van Munster en zoon, J. van der Heij, 1814.
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen.
Opmerking: Bevat: Antwoord op de prijsstoffe: Een natuur- en huishoudkundig handboekje / door Cornelis Stant
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-930
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206414
Onderwerp: Geneeskunde: voeding (persoonlijke gezondheidszorg)
Trefwoord: Voedingsstoffen, Voedselveiligheid, Voedingsleer, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en huishoudkundig handboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
\
C Ï9 )
zijn. Men zou daai'om, even als de Pytha^oristen. "Ri'a-
minen en eenige l\luizenaars, van raauwe kru'den^
wortelen en vruchten moeten leven, op zijn meest,met
koud vleesch en brood gepaard.
Daar, echter, de men.^ch een kind der gcv/oonte is^
daar de Natuur ons met zoovele voonbrcngfelen, zoo-
wel-tot voeding als tot verkwikking en bereiding, be-
fchonken heeft; daar wij de vermogens van d-'n algoe-
den Schepper ontvangen hebben, om bereidingen , tot
Itreel ng onzer fmaakwerktuigen en tot vermeerdering
onzer genoegens, uit te vinden en zamen te Hellen; daai'
wij, eindelijk, bij het beltcndigc gebruik van geregelde maal-
tijden , eene vaste gezondheid genieten, cn dit tevens
nijt de geregelde orde eener welingerigte maatfchappij
bc^t (lrookt,ja, door dezelve, a)s noodzakelijk gemaakt
wordt: ^oo durven wij gerust,het houden van maaltij-
den, op ge-regelde uren, aanbev^-len, als onfc ladelijk,
en niet lirijdende met de inl-iandhouding onzer gezondheids
Ingevolge dezer bepaling , de tijdperken willende
vastlleUen, raad ik i. ec7i ontbijt^ 's mor^rcns om -xveil
uur, uit een boterham , van gezond belegen brood, met
een glas bier,m£lk, of, bij meer gegoeden, met een kop
koffij, thee, of chocolade. Alle botergebakken moeteil
vooral van de ontbijttafel geweerd worden. — 2. iitti
middagmaal^xtw één uur, uit vlee-^ch, viscli cn groen-
tenjuaar verkiezing en bij afwisfcling, met een glas biet'
of wijn. — £cn avo^idmaa/^tcn negen uur des avonds ^
uit eenige ligte fpijzen, bij voorbeeld, falade met eije-
ren , visch, een weinig vleesch , brij van grutten ^
brood met boter, kaas of vruchten, nnar dat het jaar-
getij, of de bijzondere omllandigheden het medebrengen.
Op deze wijze kan de vertering ^ voor een gedeelte ^ ge-
ëindigd wezen, alvorens men zich te bed begeeft, eil
men alzoo eencn gerusten flaap verwachten.
JJit alles evenwel moet v^rflaan worden met die vci'-
and''ringen, welke jaargetij, levensband, lucroepsbe^ig-
hedcn,en dcrgLlijk n meer, medebrengen cn vorderen.
'l^ed'. n wli,naditallesvastgefteldte hebben, dan nu de;
Rijken der Natuur in, om, door de ov.. rweging van der-
7e]vcr eigenfchappen en voedinf^skrachtcn , vast te bel-
len - wanneer , cn onder w.-lke om'Tandighetien ^ derelve
in het algemeen,en fommigc derzelven 'heilzaam zijn of
een fchadelijk^n invrloed hebben of verkrijgen. ,
De omfchrijviüg, onder de vraag geplaatst, bepaak'
B % aus