Boekgegevens
Titel: Natuur- en huishoudkundig handboek
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen ;, 15: 2
Auteur: Stant, Cornelius
Uitgave: Amsterdam: C. de Vries, H. van Munster en zoon, J. van der Heij, 1814.
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen.
Opmerking: Bevat: Antwoord op de prijsstoffe: Een natuur- en huishoudkundig handboekje / door Cornelis Stant
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-930
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206414
Onderwerp: Geneeskunde: voeding (persoonlijke gezondheidszorg)
Trefwoord: Voedingsstoffen, Voedselveiligheid, Voedingsleer, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en huishoudkundig handboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
ff
. V
X 16 )
mcnsch op , vergiftige dieren cn gewasfen [onder voor-
zigti'ge bepaling] nieï lütgczonderd , en hij leeft ondef
liet gebruik daarvan volkomen gezond.
2. Zoo men hier bijvoege, hetgene de vergelijkende
ontleedkunde ons leert, ontdekt men, dat de mensch,
door het bijzonder en afwijkend zamenfiel ziiner delen,
een midden tusfchen' de vleesch- en kruidetende die-
ren daarftelt: want zijn maag gelijkt naar die van het kruid-
etende Paard, cn van het Zwijn , dat in het wilde wortelen
tn vruchten,' maar in den verbasterden tammen ilaat,
alles eet. Zijn darmkanaal, zoo in zamenllel als in
lengte, bijzonder dc blinde darm en deszelfs wormsge-
wijze aanhaii^fel , deelen in de eigenfchappen Zoowel
van vleesch- ais van kruidetende dieren , dewijl een
zeer lang darmkanaal het eigendom is der kruidetende,
een zeer korte blinde darm dat der vleeschetende die-
ren. In zijn gebit, dat uit fnij-, honds- en baktanden
is zamengefteld, heeft hij mede van die allen iets, daar
dc hondstanden het karakter van een vleesChetend , de
maaltanden of kiezen dat van een kruidetend dier mede
uitmaken. Een zeer bittere gal doet hem tot de vleesch-
cténden overhellen , terwijl het maakfel van het ge-
wricht , waar door de langwerpige hoofden van de
onderkaak aan het (laapbecn gevoegd zijn, hem weder
tusfchen die twee foorten van dieren in (lelt. Ook de
waarneming van Dr. gall, omtrent de plaatfing van
het werktuig van vocdfelzucht, levert, misfchien , een
nieuw bewijs op voor deze miskende waarheid En zoo
blijkt dus van voren, dat des mcnfchen aard hem gefchikt
maalu, om voedfel uit alle de natuurrijken te gebruikert.
Ilier bij kan zich dc ervaring voegen, die, uit de
gefchiedciys der menschheid onderwezen vele volkereu
optelt, welke alleen bij ééne foort van fpijze geleefd hisb-
ben cn nog leven, cn, niettegenflaande zij alle de ande-
ren ontbeerden, volmaakt gezond zijn. Zoo leven, bij
voorbeeld, de zwervende Arabieren, Tartaren, Samoje-
den, Laplanders en eenige (lammen der Abijsfiniers, al-
leen of gröotendcels van vleesch; de Andamen, Jaku-
ien, Tongoulcn, Ostiaken , de bewoners van Nootka
Sund en Nieuw-Zeeland alleen van visch ; de Hin-
doos, Gentoos, Indostanen, en alle de vereerders vaii
Brama ,-zoowel als tertijds de navolgers van pytha-
GO-
(*) Zie L E u N E cii s T u A n T, Hcrsfeit- en Schedelleer, bl. 94.