Boekgegevens
Titel: Natuur- en huishoudkundig handboek
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen ;, 15: 2
Auteur: Stant, Cornelius
Uitgave: Amsterdam: C. de Vries, H. van Munster en zoon, J. van der Heij, 1814.
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen.
Opmerking: Bevat: Antwoord op de prijsstoffe: Een natuur- en huishoudkundig handboekje / door Cornelis Stant
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-930
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206414
Onderwerp: Geneeskunde: voeding (persoonlijke gezondheidszorg)
Trefwoord: Voedingsstoffen, Voedselveiligheid, Voedingsleer, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en huishoudkundig handboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
C )
t
uit liet oog vcrioren is, en^ien, door kracht \Mn vimr^
dat verzuim wil inhalen, of als men het vuur onevenre-
dig aan de bthoL^i'te der fpijzen aanwendt: iets , dat bij het
braden van vleesch, in clkc keuken, bijna ondervonden
wordt ; of wanneer men de regelen der kookkunst
veronaciitxaanit, en te veel, te weinig, te heet of tc
koud water bezigt , terwijl de foort van fpijzen het
tegendeel vordert; Zoo verliest, bij voorbeeld, de
bloemkool, in tc weinig w^ater gekookt, hare* fchoone
witte kleur en wordt roodachtig; de aardappel ver-
y liest, in riiim water gekookt, zijne aangenaamheid, en
\ ingelegde groenten, in kokend water gedaan, en daar
na ann het koken gebragt, woorden ;^oo hnrd, dat aan-
houdend koken dezelve liiet vermurwen kan. —
Ook doet de önoplettendlieid vele, anders goed toe-
bereide, fpijzen, eenen terugllotcnden w^anihiaak verkrij-
gen, wanneer , bij voorbeeld, het gebruiken van niet ge-
heel doorgeglommen vuur buiten den fchoorfteen , en'
het niet beiioorlijk fluiten der kookvaten,de fpijzen eenen
rookimaak heeft medegedeeld; of wanneer dezelve, door
het invallen van roet,wankleurig en bitter worden, enz.
Het gevaavlykfte van allen is, wanneer de onoplet-
tende keukenmeid achteloos verkeert omtrent de fpel-
dcn, ,die aan muts en halsdoek, maar vooral die op
de borst, gc(lök,cn zijn. Hoe ligt valt niet een daar
van af in de fpijzè? en 'welke zware, foms dodelijke
gevolgen, zijn daar van niet ondervonden ?
De na.auvvgezciheid van moeder j oha n n a , omtrent
alks wat hiertoe betrekking luid . bewees, hoe zeer zij van
de waarheid daar van overtuigd was; hierom werkte
rede en ondervinding te zamcn, om,bij hare dochters,
een even gelijk gevoel en eene evengelijke naauwkcu-
xigheid op te wékken. ^
Onaflcheidbaar van de oplettendheid is de ijver. De-
ze b'.ido zijn, te rep;t, als gezellinnen aan te merken, die'
voor elkander onmisbaar zijn. Zonder ijver, trouwens,
is het onmogelijk, alle die zaken na te gaan en te ver-
zorgen , die in den uitgebreiden kring der Imisfelij-
ke 'bemoeijingen cn belangen liggen , en het toevoor-
;?:igt der belangiiellende huisvrouw vorderen. Maar oog
immers behoort zoowel over de keuken en den kelder,,
als over het waschluiis en de bleek te gaan; zoowef
over den moestuin als ov^er de naaidoos : al hetwelke
veel oplettendheid, maar wk, bij dezelve, eene rustcloozc
011-