Boekgegevens
Titel: Natuur- en huishoudkundig handboek
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen ;, 15: 2
Auteur: Stant, Cornelius
Uitgave: Amsterdam: C. de Vries, H. van Munster en zoon, J. van der Heij, 1814.
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen.
Opmerking: Bevat: Antwoord op de prijsstoffe: Een natuur- en huishoudkundig handboekje / door Cornelis Stant
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-930
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206414
Onderwerp: Geneeskunde: voeding (persoonlijke gezondheidszorg)
Trefwoord: Voedingsstoffen, Voedselveiligheid, Voedingsleer, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en huishoudkundig handboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 9 )
r
■ difefchen, in de plaats van Ichuimfpaan, vork of lepel ^
de handen ziet gebruiken, waar uiede , kort te voren,
turf, dovekolen, enz. aangetast, of nog viezer dingen
bedreven zijn.
Even zoo onzindelijk is liet,u'annecr lïok , of keuken-
meid, onder de toebereiding der ipijzen, gebruik ma-
ken van fnuiftabak. Want niet 'alleen dat het aanhou-
dende gebruik daar van de huid met eene vieze gele kleur
verft, en den neiïs een afzigtelijk vuil aanzien geeft,
dat, vooral bij bejaarden , door deszelfs uiivloeiiels , den
natuurlylven afkeer vermeerdert, dien de reuk reeds te
voren had opgewekt; maar het denkbeeld alleen (hoe
veel re meer de zaak zelve) dat, van die uitvloeifelen,
of van den gebruikten fnuiftabak , iets, onder het klaar-
maken, in pot of pan gedropen of gevallen, en alzoo
met het eten vermengd is, is voldoende, om bij eene
grage, teergevoelige maag allen eetlust uitte doven, en
een pijnigend vasten boven het genot van,door walge-
lijke onreinheid, bcfmet voedfcl te verkiezen.
Niet minder onzindelijk ,cn tevens niet minder gevaar-
lijk, is het,wanneer het keukcngereedfehap, vooral het
koperen en tinnen, niet be-lioorlijk gereinigd, maar
morfig liaan gebleven is, wederom met fpijzen wordt ge-
vuld en op het vuur geplaatst. Niet zelden zag men dit <
mct'walging en verlies van eetlust; maar ook foms heeft
de Geneeskunde , Tvanneer onkunde daar uit gereed-
gemaakte fpijzen, iii goed vertrouwen, gebruikt had,
de zv/aar[le benaauwdlieden, ja, de dood^dijkde g;--
volgen zien ontdaan: zoo als wij dii, bij de behande-
ling van het nadeelige vaatwerk , nader, met voorbeelden ,
zullen (laven.
Zulke regelen, liefderijk voorgedragen, door een uit-
muntend voorbeeld geitaafd, en met de meest mogelij-
ke naauwgczetheid uitgevoerd, waren dc middelen,
waardoor johanna hare dochters van de belangrijk-
heid dezer vrouwelijke deugd wilde overtuigen ,en haar
dezelve diep cn onuitwischbaar in het hart prencen.
Eene tv/ecde, niet min gewigrig, ver^ischte, waarop
onze aandachtige huismoeder met alle hare krachten aan-
drong, was, de opkltendheid; eene hoedaniglieid, wel-
ke zij meende, dat, bij het waarnemen van keuken en
voorraadkamer , niet te dringend kan worden aangeraden,
omdat de (»noplettcndheid eene te vruchtbare oorzaak
oplevert^die het hoofddoel geheel verijdelen kan, welk,
A 5 bij

X