Boekgegevens
Titel: Natuur- en huishoudkundig handboek
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen ;, 15: 2
Auteur: Stant, Cornelius
Uitgave: Amsterdam: C. de Vries, H. van Munster en zoon, J. van der Heij, 1814.
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen.
Opmerking: Bevat: Antwoord op de prijsstoffe: Een natuur- en huishoudkundig handboekje / door Cornelis Stant
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-930
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206414
Onderwerp: Geneeskunde: voeding (persoonlijke gezondheidszorg)
Trefwoord: Voedingsstoffen, Voedselveiligheid, Voedingsleer, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en huishoudkundig handboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
f

C 8 )
nuttiglicid geacht wordt; die onzen landaard, bij uitfluiti'ng*
van alle andere volkeren, eigen is, en denzelven veilig
cn gezond, in zijn moerasfig en aan de zeeën ontwoekerd
Vaderland, doet leven. Maar de invloed der zindelijkheid
op de toebereiding van ge?^ond en fmakelijk vóediel is,
daar en boven, zoo buitengemeen groot, en een zoo on-
ontbeerlijk vereischte, dat ^^ij even zoo zeer den eetlust
opwekt, en de fpijzen, die anders minder den fmaak
ftreelen, met grootere graagte doet gebruiken, als de mor-
fi^heid dien trek , ook bij hongerigen yonderd'rukt, en hen
van de kostbaarse toebereidingen doet walgen. ■
De zindelijkheid, ook bij de fpijsverzorging, ten ni-
terllen belangrijk cn aanprijzenswaardig, moet, derhal-
ve, gaan over de keuken in het algemeen, over al het
keukengereedfchap , welk tot de bereiding der ipijten ook
in de verlle betrekking ftaar, cn over het ligchaam en
(ie kleederen van hun, welke de fpijzen gereed maken
in het bijzonder; derwijze, dat alles de zekerfte merk-
teekefien drage van' de naauwkeurigde zorg , welke
hier voor wordt aangewend, en dus van eene van zelf-
fprekende reinheid. Hierom vertoonen zich, meer dan
waarfchiinlijk, de koks, bij het opdisfchen der fpijzen
voor de maaltijden , in een ha-gehvit gewaarl, opdat zij,
bij hunne gastc;i, den eetlust mogen opwekken , althans
hen overLuigen, dat zij, bij de toebereiding der fpijzen,
de uiterde zindelijkheid hebben in acht genomen, en de-
zelve onbcfchroomd durven aanbieden.
Die zindelijkheid moet daarom niet voorgewend zijn,
en alleen blijken, wanneer men buiten de keuken zich
vertoont of bezig is, maar zij moet ook in de fmerigde
bezigheid kennelijk wezen, cn alzoo , ongekunsteld,
van zelf fpreken. Iedereen moet daarom vrijelijkten
allen tijde, zijn oog over de keuken, pottmi, pannen
en keukenmeid mogea laten gaan, zonder ooit eene ge-
legenheid te kunnen vinden , om eenigc ongunïlige
denkbeelden op te vatten, liet is immers ten hoogflen
afxigtelijk en terugdoorcnd, wanneer men een fmcer-
priem van een kok oF e^ne haveloozc keukenmeid be-
Ipiedt, die, omdat zij niet buiten de keuken komen,
Z'-K) maar in een linerig rokje of jak blijv^en , om , zoo
als men voorwendt, daar in nog maar alleen het eten
voor dien middag of avond gereed te maken, offchoon
het reeds den vorigen farurdag is aangetrokken, cn tot
t!en volgenden nx^e moet: of wanneer men, bij het op-
dis-