Boekgegevens
Titel: Natuur- en huishoudkundig handboek
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen ;, 15: 2
Auteur: Stant, Cornelius
Uitgave: Amsterdam: C. de Vries, H. van Munster en zoon, J. van der Heij, 1814.
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen.
Opmerking: Bevat: Antwoord op de prijsstoffe: Een natuur- en huishoudkundig handboekje / door Cornelis Stant
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-930
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206414
Onderwerp: Geneeskunde: voeding (persoonlijke gezondheidszorg)
Trefwoord: Voedingsstoffen, Voedselveiligheid, Voedingsleer, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en huishoudkundig handboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
AANWIJZING VAN VERBETERINGEN IN DIT WERK.
lï!. ii9rcj. 21
___ 29
— I20 6
16
— 31
^ ^ ^ 35, 36
1— lAa — 15
19
^ 123 — S-'ö
—"126 — S'J
— 130 — 14
-
141 — i(S
142 NootC^ reg.a
143 rcg. 28
144 - 18
147 — 12
148 Noot (§)
rcg. 2, 3.
149 reg. 40,41
Staat;
3.De overige bladgroen-
ten.....
4. De Zuring,,
5. De Asptrfien^,.
ó. De Toppen.....
7. De Kooi.....
roerende
3, De Artisjoliken....
Nog kunnen hier, niet
ais dadelijke manr toc-
rpijzen , in aanmerking,
dc Komkommers,.,.
De laatfte hier t'huis
behoorende fpyze zyn
de Champignons y die in
andere ftreken van Eu-
ropa een vry algemeen
gezocht voedfel ople-
veren, en in de keu-
kens onzer gegoede
Landgenooten niet ge-
heel onbekend zyn.
5. Verder volgt....
.....een zeer werk-
zaam. ...
De Citroenen , himoc-'
nen..* *,
c. Tot eene derde af-
deeling....
..... rftf Ancijä,,, .
.....git zwarte I:leu-
7. Verder verdienen.*.
.....C^an 16®....
.....Gcfch. der JVerU.
Chemie.....
Als nu behoort hier nog
van ons gedacht cc wor-
den
3- Het Merg van ze-
keren. «...
Lees:
4. Dc overige bladgroen*
ten :.....
5, De Zuring.....
6« De Asperfien.. ^
7. De Toppen.....
8. Dc Kool.....
voedende
9. De Artisjokken.,. •
Nog komen hier, niet
als dadelüke, maartoe-
fpyzen , in aanmerking
10. Oe Komkommers , A"
gurken, Kappers en an-
dere vruchten, vrucht-
knoppen , zaden, enzv»
welke, om bg vleesch
cn andere geregten, ge-
bruikt te worden, in
Azgn worden ingelegd.
V. Nog een ander voort-
brengfel van het Plan-
tenrijk , dat in andere
ftreken van Europa,bij
velen tot voedfel , im-
mers tot eene vcrfna*
pering, wordt gezocht
en gegeten, cn ook ia
de keukens :>n2er gö-
goedeLandgenooten niet
geheel onbekend is; be-*
ftaat in de dusgenoem*
de Champignons.
VI. Verder volgt. •..
..... een meer werk-
zaam.....
c. Als eene derde af-
deeling der Ooft- of
Boomvruchten , nemen
wij hier in aanmerking:
de Citroenen, Limoe-
nen, Chinaas- en Oranje-
appelen. Immers, deze
vruchten zyn.....
VII. Ais nu volgen voor
onze overweging de Na^
ten^ofNootaardige vruch-
ten ^ en a/s.....
.... • d$ Amïjgd,...
.....gitzwarte kleur
Vni. Verder verdienen.»
.....(van 36".,..
...... ßefchouwel» en
mrkd, Chemié.,,,
Als nu behoort' hïer
nog van ons gedacht te
worden:
3. Het, door rooste-
ring, drooging en ver-
de-
li