Boekgegevens
Titel: Natuur- en huishoudkundig handboek
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen ;, 15: 2
Auteur: Stant, Cornelius
Uitgave: Amsterdam: C. de Vries, H. van Munster en zoon, J. van der Heij, 1814.
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen.
Opmerking: Bevat: Antwoord op de prijsstoffe: Een natuur- en huishoudkundig handboekje / door Cornelis Stant
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-930
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206414
Onderwerp: Geneeskunde: voeding (persoonlijke gezondheidszorg)
Trefwoord: Voedingsstoffen, Voedselveiligheid, Voedingsleer, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en huishoudkundig handboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
AANWIJZING VAN VERBETERINGEN IN DIT WERK,
i r

ï?'
Vs
bl. 74.
— 77 reg. 40
— 84 reg« 3
^ S^ ^ 6
— 93 — 35 , 3ö
-- ^ Noot (t^
— 94 rcg. S ■
— 105 — 3
— 107 — aa
joS — 20,21.22
109 — li
111 Noot a)
112 Nooe Ctj
^ 113 rcg. 3c
[r. ' ;•
f

ÏI5
i«7
— 13
^ 7 enzv.
J
Staat:
Ster Lijriüs ,
zien, de.....
R U BBIJ
overbodig
zou men
M 0 N E T A
LA N DIF O RT
Longolur
S X I N C
Portier
9. De Pculvfuchten. •*
De putad dethevant
te Fotigere
.....De twee onder-
fcheidene roorten van
Slaa- en Snyboonen,
Stam- en Stokboonen
genaamd, leveren,
c. Onder de Wortelen
• devitio , scrofü,lofo
Vermehrte Medic. Schrif-
ten , I St. xij Rup.
4. De Suikerij' en Scor-
zonera-Vfortcien zijn ligt
verteerbaar , eenigzins
bitter cn altoos voor., •
4. In dc overweging,. -.
Bij liet verlezen dezer
groenten moet.
Lees:
Ster Sirius^:
zien en het gevoel, dc
R u T T IJ
ten hoogllen noodig
heeft men
MI SNATA
S A N D I F O R T
Lo N G 0 L U S
Strinc
Pottier
II. De Petihruehten. . ;
DK PUTOD DB THUVANT
FOUGERE
..... De verfcheiden-
heden van Stam- of
Kruip- en Kliniboonen,
zoo in de Sla- ofPrin-
cesfe- als Snyboonen,
leveren.....
UI. Onder de ÏVortekn
de vitio fcrofttlofo
Vermischte Medic.
Schriften, xiir Cap.
4. De Suikeri}- of Cx-
chorei' en Scorfonera'
wortelen zyn ligt ver-
teerbaar,en althans voor
zwakke magen gezond »
offchoon zg weinig voe-*
den. De eerstgenoem-
den zijn eenigzins bit-
ter van fmaak , en wor-
den gekookt en gefnip-
perd, het zy warm mee
een weinig boter, ci-
troen cn fuiker, hetzij
koud mee olie cn azijn
gegeten. De laatstge-
noemden , meer zoet-
achtig van fmnak, eet
men geftoofd. Van de
Chichorei wordt het
geel gebroeide cn daar
door malfche loof, als
eene aangename Salade
gegeten; gelijk ook ge-
fchiedt met dat der wel-
bekende Paardebloemen ,
fchoon beiden bitter
van fmaak zyn.
IV. Inde overweging
By het verlezen dezer
groenten , gelijk ook
by dat
3. Van de^^vtf/,me-
de een belangrijk en ge-
zond moeskruid,moet...
bl. iifl
-■ J /
I

äi