Boekgegevens
Titel: Natuur- en huishoudkundig handboek
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen ;, 15: 2
Auteur: Stant, Cornelius
Uitgave: Amsterdam: C. de Vries, H. van Munster en zoon, J. van der Heij, 1814.
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen.
Opmerking: Bevat: Antwoord op de prijsstoffe: Een natuur- en huishoudkundig handboekje / door Cornelis Stant
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-930
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206414
Onderwerp: Geneeskunde: voeding (persoonlijke gezondheidszorg)
Trefwoord: Voedingsstoffen, Voedselveiligheid, Voedingsleer, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en huishoudkundig handboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
AANWIJZING VAN VERBETERINGEN
IN DIT WERK,
zoo ten aanzien van fchikking, onderfchciding
als anderzins; en van Drukfeilen,
t-I. 7 rcff.
30
24 Noot (*)
--iV^öö/
— IVoot (f;
— 34 rcg. 9
— JVoof (•)
42 r^'g. 27
-------
— 44- ^^oot (t)
^ 45 rcg, 32,33,34
47 — 8 , 9 > 10
49 — 8
— Noot (*)
5:, Noot Qtj
57 — 25 5 26
5« — 6
59 — 7, 8
6D - 23
Ö3 — 32
^4 — 29 5 30
— — Noot
— 65 — 29
— 66 Noot (*)
— 67 iV.« ctt)
— 68 rcg. 32
— 70 Naot Ct)
Scaiït:
worden, door
L//cf zoogdieretJ gf/lacht.
DccJ. a 6
L E s s , over
Tom. II. p. 59T.
verbasnterden
De Med Alcun
1, Het f^oge/eri f^ff/Iflchtf
in rang op dc zouj^die-
ren
Haller, PhiJ/i vs. 57
In de derde plaats zul-
len wij nu van
3 i^e TwecJIachtige
dieren
moeten handelen, dat is;
En 7.00 treden wij het
ruime veld
4. Der l'isfckcn
in'; deze leiden. .. •
de p a r iv
J,. c. p. 205.
Von der Urfahr 437.
Niet alleen de verlchc
viscli , maar ook wel
degelijk
dc gtzctiten^ geroo}tte^Xi
gedroogde Plsch ,.. . •
harde viscli
gordingers
löHÖ
weggefmeten
Van de Visfchen gaan
wij voort
5, Met ds Inftkteti.
Comm. en i^oerii.
.....dat fpijzen. .
•.., vs.3 22 edentellalUri,
tnyteilorum
te rigten
6 T OL K S
Lees:
worden , zij, door
I. De klasfe der zogende
dieren*
Dcc. I, Ann. 6.
Lesfen over.....
Tomo citato
verbasterden
Med, Aliment.
1. De klasfe der Vogelen^
in rang op die der
zogende dieren.....
Haller, Üiem. Phijf.
T. Vi. p. 57-
In dc derde plaats moe»
ten wij nu handelen ,
voor zoo veel tot do
huishoudkunde betrek-
king heeft, over dieren
uit dc
3, AV/zj/tf , te weten
die der TweeJïachtigcTt
dgt is... -
Kn zoo treden wij het
ruime veld in van dc
4. , namelijk
die der Vhfchen,
Ocze leiden.,,.
DE P A W
L. c, Tom. VI. p. 201.
Von der Erfahr. p. 437.
Niet alleen dc verfche,
maar ook wel degelijk
b. Ki^gezouten ^ gerook'
te en gedroogde Visch, ...t
harden visch
gordingen
178Ó
weggefneden
Van dc Visfchen gaan
wij over tot dc
5. Klasfe^ te weten
die der Infekten,
Comm, in boeuiu
welke fpyzen.....
VI. 322 edenteHALLERO
mytilorurn
rigteden
SK 0 L KA
bl. 74