Boekgegevens
Titel: Natuur- en huishoudkundig handboek
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen ;, 15: 2
Auteur: Stant, Cornelius
Uitgave: Amsterdam: C. de Vries, H. van Munster en zoon, J. van der Heij, 1814.
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen.
Opmerking: Bevat: Antwoord op de prijsstoffe: Een natuur- en huishoudkundig handboekje / door Cornelis Stant
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-930
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206414
Onderwerp: Geneeskunde: voeding (persoonlijke gezondheidszorg)
Trefwoord: Voedingsstoffen, Voedselveiligheid, Voedingsleer, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en huishoudkundig handboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 212 ƒ
te fpoedig verdwijnen, en hier in is dus de reden tc vin-
den, waarom de gesting zoo dil<wijls mislukt in heete
zomers, en bij te flerk aangebragte kunstwarmte,
zoowel als bij felle winterkoude. Eindelijk (4) dat de
hoeveelheid niet te gering en de buitenlucht niet vol-
ftrckt afgefloten zij (♦).
Daar het gewone keukenzout een van die dingen
is, welke de gestingen tegengaan en beletten, moet
men er vooral op letten, het zout niet te vroeg in
het meel-beflag te brengen, of zeer zoute boter daar
toe te bezigen.
Wil al eens het meel niet rijzen, doordien de lucht,
uit hoofde van de warmte , te zeer en te fpoedig ver-
vlogen is, dan kan een weinigje gezuiverde potasch
in het beflag gemengd, dat veelal herftellen.
Om de Gest wel te bewaren, moet men dezelve,
vooral in den zomer, zoo koel plaatfen als maar im-
mer mogelijk is, om het vervliegen der behoudende
lucht voor te komen.
f(V

Zoo gaf ik fchetfen ^ die meerdere huishouding- en
^«keukenkunde bij het onderwijs, daar het noodig is,
aanvullen en verbeteren, opdat alzoo vooral het op-
komend Vrouwelijk Geflacht, in dit gedeelte harer op-
voeding , geene vergeeffche wenfchen moge koesteren.
C*) Jacquin, Leerboek f II. 49.
Eduard's brave gade ontving dan ook deze Ver-
handeling met dat vertrouwen op de kunde en braaf-
heid van haren vriend, dat zij geen oogenblik aarzelde ,
om de voorfchriftcn en regelen, daar in opgegeven,
dadelijk te betrachten, en zich in hare huisfelijke be-
moeijingen, en bij het onderwijs harer kinderen, ftiptelijk
aan derzelver nakoming te verbinden, dezelve van tijd tot
tiid door eigene ondervinding aanvullenderen hier bij had
zij het ftrcelend genoegen, om hare dochters een meer
grondig onderwijs te kunnen mededeelen, dan zij zelve
ontvangen haden tevens om eene beftendige gezondheid
onder hare huis- en dischgenooten te zien bloeijen, als
de aangenaamfte belooning harer vlijtig ingefpannen zor-
gen, en de zoitfte verhooging harer pligtraatige genoegens.
Da veniam coeptis, quorum non gloria nobis
Caufa , l'cd uülilas officiumquc fuit.