Boekgegevens
Titel: Natuur- en huishoudkundig handboek
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen ;, 15: 2
Auteur: Stant, Cornelius
Uitgave: Amsterdam: C. de Vries, H. van Munster en zoon, J. van der Heij, 1814.
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen.
Opmerking: Bevat: Antwoord op de prijsstoffe: Een natuur- en huishoudkundig handboekje / door Cornelis Stant
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-930
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206414
Onderwerp: Geneeskunde: voeding (persoonlijke gezondheidszorg)
Trefwoord: Voedingsstoffen, Voedselveiligheid, Voedingsleer, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en huishoudkundig handboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 209 ƒ
xvordt. Het zaad , dat uit Spatijtn konit, en AUkan'
iisch genoemd wordt, zegt men liet beste te zijn. —
Men moet verkiezen hetgene dik, welgevoed, zuiver
en versch gedroogd is; dat, hetwelke bitter en ligt
van kleur is, verwerpen.
. Het heeft een' eigenaardigen , aangenamen, zoeten, fpe-
cerijachtigen fmaak, en bevat veel vlugge olie, waar
in deszelfs meeste kracht beftaat, en welke, hoofdzakelijk in
den buitentten bast der zaadkorrel huisvest De-
ze olie is geel en zoet , maar fcherper van fmaak
dan het zaad , en wordt door de koude ligt aange-
daan , als wanneer zij zich wit vertoont.
Veelvuldig is het gebruik van Anijszaad in het da-
gelijkfche leven; want, behalve dat men het fomtijds met
melk, tot eenen verwarmenden drank, kookt en ook in
eenige gebakken mengt, zoo ilrooit men hetzelve op dunne
broodichijfjes, die dan gebakken zijnde, den naam vaa
Anijsbefchuitjes dragen, en op hetdesfert, zoowel als
bij morgendrank, enz. voorgediend worden. Ook wordt
van dit zaad, met Brandewijn, een geestrijk vocht ge-
Itookt, dat als Anijs aljTemeen bekend is, zoowel als de
Anisfette, die fterker, cn, uit hoofde der bijgemengde
fuiker , lijviger en zoeter is; wordende beide tot mor-
gendrank gebruikt. Evenwel, behalve de dronkenmakende
kracht, welke zij beiden met alle geestrijke en gebrande
dranken , gemeen hebben, waar van daan zij ook der
gezondheid kunnen fchaden , dreigen hare verhittende
eigenfchappen een dubbel nadeel, te meer omdat men
tot dezelve , als windbrekende , in maagongemakken
«n kolykpijnen dikwijls, zeer onbedachtzaam, den toc-
vlugt neemt; waar tegen niet ernstig genoeg kan ge-
waarfchuwd worden. Eenmaal zag ik daar van bij
een bejaard Heer , die het om zijne (kramp) koliikpij-
nen te overwinnen, gebruikt had, doodelijke gevolgen.
De Suiker- ofBanketbakkcromkleedtookditzaad met witte
fuiker, welke in Frankrijk, onder den naam van Anis
de la Reins , en Petit Vcrdun (■!■), bij ons onder
dien van Muisjes bekend is, en welke meest hare gewone
plaats vinden in de kraamkamer , misfchien omdat
men aan dit zaad het vermogen heeft toegekend om
het ftremmen of klonteren van het zog der vrouwen
voor te komen, en deszelfs affcheiding te begunsti-
gen ;
C*) Löseke, lc. 300.
Ct) Lemerij, le. Art. Anifum.