Boekgegevens
Titel: Natuur- en huishoudkundig handboek
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen ;, 15: 2
Auteur: Stant, Cornelius
Uitgave: Amsterdam: C. de Vries, H. van Munster en zoon, J. van der Heij, 1814.
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen.
Opmerking: Bevat: Antwoord op de prijsstoffe: Een natuur- en huishoudkundig handboekje / door Cornelis Stant
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-930
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206414
Onderwerp: Geneeskunde: voeding (persoonlijke gezondheidszorg)
Trefwoord: Voedingsstoffen, Voedselveiligheid, Voedingsleer, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en huishoudkundig handboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
Jlit
m-
I
c 2o6 )
deren witachtig zijn, en hij kleiner drin ven voortbrengt,
bij ons Korentedruiven genaamd; welke gedroogd zijnde.'
rond, ftomp, rimpelig van gedaante en zwart purperachtig
van kleur zijn, in grootte de Vlier- of gewone Aalbes
niet te boven gaande; zonder pitten; van eenen zoeten
Itaaak, met een zacht, aangenaam zuur vermengd.
De verfche, die er welgevoed uitzien , moet men
kiezen hoe ligter van kleur hoe beter ; en die, ver-
werpen, welke met den daarmede vermengden honig
vochtig of fiijmerig, te veel uitgedroogd of bedorven zijn.
Zij heeten Kor enten, omdat zij eertiids in de omine-
flreken van Corinthen gewonnen werden. Heden is
die tak van beltaan aldaar door de inwoners ver-
waarloosd , en Zanthe, Cephalonia, Ithaca en Nato'
Hen in Griekenland , zoowel als Lipara in Sicilien
leveren thans de meeste en beste op.
In de huishouding en dus in den handel kent men
thans vier foorten.
1. De Z anti f che, die purperachtig van kleur zijn
cn den zoetllen fmaak bezitten.
2. De Sivilifche, welke daaraan volgen, en kleiner
en donkerder gekleurd zijn, en
3. De Triester y die het zwartfte en onzuiverflc
zijn. Voorts
4. De Kor ent-Rozijnen gewoonlijk Tttrkfche Koren-
t-en genoemd, die groot zijn, pitten bevatten , en
meer zuur fmaken. Deze zijn het minst geacht en ook
het beste koop. ,
In de maand Augustus , wanneer deze Druiven rijp
zijn, vallen zij van de trosfen af, of worden daar
van gefcheiden , zeer dun op den grond verfpreid en
in de zon gedroogd. Na verder van de aanhangende
vuiligheid gezuiverd te zijn, worden zij wederom ver-
zameld en naar de befterade bewaarplaats gebragt, al-
daar , door een gat van het dak of zolder, in eene be-
flootene kamer geltort, tot dat dezelve geheel vol is;
hier pakken zij, door hare eigene zwaarte zoodanig
op een, dat zij met fcherpe ijzeren werktuigen daaruit
moeien gegraven worden. " Wanneer zij verzonden
zullen worden ftampt men ze in de vaten en befprengt
ze met zeewater (*), zoodat zij zeer digt opeenge-
pakt, de lucht buiten fluiten en lang buiten bederf
kunnen bewaard blgven.
Zij
O Spielma^ Ic. 98.

*
h: 1