Boekgegevens
Titel: Natuur- en huishoudkundig handboek
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen ;, 15: 2
Auteur: Stant, Cornelius
Uitgave: Amsterdam: C. de Vries, H. van Munster en zoon, J. van der Heij, 1814.
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen.
Opmerking: Bevat: Antwoord op de prijsstoffe: Een natuur- en huishoudkundig handboekje / door Cornelis Stant
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-930
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206414
Onderwerp: Geneeskunde: voeding (persoonlijke gezondheidszorg)
Trefwoord: Voedingsstoffen, Voedselveiligheid, Voedingsleer, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en huishoudkundig handboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 204 )
i It


i
III. De Rozijnen en Korenten zijn beide vruchten
Van den Wijngaard.
I. Wat betreft de Rozijnen, zi) worden aldus waar-
fchijnlijk genoemd naar het Franfche: , dat Drui-
ven beteekent. Trouwens, het zijn ook de volkomen
rijpe Druiven, welke , door zonnewarmte gedroogd,
eene zoete (♦), vettige, blaauwe of gele vrucht verfchaffen,
die onderling verfchillend is, naar dat zij op verfchillen-
de plaatfen van onderfcheidene druiffoorten verkregen
is, en eene bijzondere bereiding ondergaan heeft.
Hoofdzakelijk kent men in den handel en in de huis-
houding :
a. De Rozijnen van Damasctts, die rimpelig, zamen-
gedrukt, een duim ongeveer lang en breed, geel van
kleur, half doorfchijnend , met eene fuikerftof als be-
ftrooid zijn, weinige zaden of pitten bevatten, en ee-
nen zoeten, aangenamen rozenfmaak hebben.
Deze groeijen in de ommeftreken van Damascus,
vanwaar zij ook haren naam ontleenen , en munten
uit door de bijzondere groote des Druifs, welke ge-
zegd wordt den Spaanfchen Olijf of de Pruim zeer
nabij te komen (f).
Men moet die verkiezen, welke versch , vol, vleezig
en geel zijn — verwerpen, die buitengewoon vettig
zich voordoen, aan de vingers kleeven, met meel be-
ftrooid, uitgedroogd en bedorven zijn.
b. De Caiabrifche olMallaga Rozijnen. Deze zijn lang-
werpig van gedaante, blaauw van kleur, en komen,
nog aan de trosfen zittende, in potten of krtiiken
over, waarom zij Potrozijnen heeten; doch in vateft
overkomende heeten zij lange Rozijnen.
c. Yiz Provence Rozijnen. Deze zijn zeer zoet en aange-
naam van fmaak,maar kleiner en blaauwer dan de vori-
gen. Zij zijn eenigzins onderling verfchillend, omdat
zij van onderfcheidene wijngaarden gekozen worden.
Zoowel de Muscat, Picardant en Atijubin , gelijk
men die in Frankrijk noemt, en meer anderen, wor-
den daar toe beftemd (§). Zij worden menigmaal in
plaats van de Rozijnen van Damascus gegeven, maar
hare kleur verraadt haar.
Ge-
(*) Die welke in of op den oven gedroogd zijn worden
zuurachtig.
Ct) Geoffroij, Ic. II. 315- CD Idem Ibid.