Boekgegevens
Titel: Natuur- en huishoudkundig handboek
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen ;, 15: 2
Auteur: Stant, Cornelius
Uitgave: Amsterdam: C. de Vries, H. van Munster en zoon, J. van der Heij, 1814.
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen.
Opmerking: Bevat: Antwoord op de prijsstoffe: Een natuur- en huishoudkundig handboekje / door Cornelis Stant
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-930
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206414
Onderwerp: Geneeskunde: voeding (persoonlijke gezondheidszorg)
Trefwoord: Voedingsstoffen, Voedselveiligheid, Voedingsleer, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en huishoudkundig handboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 201 )
kunnen dezelve niet lang buiten rotting blijven, indien
niet het Infekt en defzelfseijeren gedood worden, waartoe
de zonnewarmte, welke tot de drooging in Europa gebe-
zigd wordt, onvoldoende is; er moet daartoe een oven,
met eene fterkere hitte , gebezigd worden, doch nu nemen
de Viigen den ovenfmaak aan en zijn daardoor minder zoet,
en dit is eene 3de reden waarom zij minder geacht worden ;
gelijk eene 4de is, omdat de wormpjes van het gedachte
Infekt, mede een gedeelte der fuikerftof tot hare voeding
verteeren , en alzoo aan de Vijg ontrooven.
De Vijgen zijn zeer voedend, dewyl zij veel fuiker- of
honigftof bevatten, en waren eertijds , uit dien hoofde,
gelijk theophrastus,suida's, plinius en an-
deren hebben opgeteekend, zeer geacht, cn nog heden ten
dage verlbekken zij aan vele inwoners der Egeiïche Eilan-
den , benevens het garstenbrood, tot het eeniglle dage-
lijkfche voedfel; zij zijn ook gemakkelijk tc verteeren cn
hinderen zelden, al worden zij eens wat ruim gebruikt.
L I N N E u s verzekert zelfs , dat, al heeft men voor het
middagmaal eene aanzienlijke partij Vijgen gegeten, men
evenwel veilig de gewone hoeveelheid ipijzen kan gebrui-
ken , zonder de maag te bezwaren (*). Velen houden
haar voor eene lekkernij, en zij vinden, niet kwalijk te
pasfe,hare plaats op het nageregt. Dat zij, veel gebruikt
wordende, een Hinkend zweet zouden verwekken, heb-
ben AT11EN./EUS cn s. p A u LI opgemerkt; maar dat
zij ook luizen zouden voortbrengen , behoort tot de fa-
belen der oudheid, offchoon dit gefielde de getuigenis
van GA LENUSjORIBASIUS,paulus VAN AEGI-
A en anderen voor zich heeft.
Als een middel, dat nimmer fchadcn kan , maar dikwijls
met voordeel gebezigd wordt, en juist daarom als huismid-
del eene eerfle plaats verdient, worden de Vijgen, inwendig
genomen , in de zinkingachtige hoest, heesheid en moeijelij-
ke waterloozing aangeprezen; derzelver waterig aflcookfel
met een weinig Azijn tot een gorgeldrank bereidt, wordt,
met goed gevolg, in keelziekten gebruikt,zoo als hip-
pocrates reeds leerde; zoo mede tegen de Spruw (f).
Ook legt men de Vijgen zelve , met vrucht, op zweeren
in den mond, op de tong en aan het tandvleesch.
11. Wat nu aangaat de Pruimen, van dewelken reeds
DioscoRiDES fpreekt: zij zijn de vruchten van den Prui-
me-
O Cf. SPIELMAN, Ie. 88.
CO Ketelaar, de /Iphtis 38.
N 5