Boekgegevens
Titel: Natuur- en huishoudkundig handboek
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen ;, 15: 2
Auteur: Stant, Cornelius
Uitgave: Amsterdam: C. de Vries, H. van Munster en zoon, J. van der Heij, 1814.
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen.
Opmerking: Bevat: Antwoord op de prijsstoffe: Een natuur- en huishoudkundig handboekje / door Cornelis Stant
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-930
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206414
Onderwerp: Geneeskunde: voeding (persoonlijke gezondheidszorg)
Trefwoord: Voedingsstoffen, Voedselveiligheid, Voedingsleer, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en huishoudkundig handboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 198 )
foms met nog eenïge andere inmengfelen, vervaardigt?
Hoe de koninglijke Punch wordt zamengefteld geeft
UNZER op (♦>
Nu nog een enkel woord
8, Van de Kakao, of Kakou, meer bij onze Land'
genooten bekend, uit hetgene uit dezelve bereid wordt,
te weten, de Chocolade^é-^xw in eenig ander opzigt, ten*
zij in dat van voorwerp des handels.
. De bruin gekleurde olieachtige vrucht van den Kakao-
boom CtJ» dien de heetere gewesten van al»
zoo ook onze Westindifche Volkplantingen, rijkelijk voort-
brengen , gepeld en geroost zijnde, levert eene geheel
vette, oplosbare zelfftandigheid op , gefchikt, om iil
alle verkieslijke vormen gebragt te worden , wanneer
zij, of zuiver en ongemengd, of wel met welriekende
bijmengfelen , zoo als die van grijzen Amber, Vanielje,
Kruidnagelen, Kaneel en dergelijke meer vereenigd, onder
den algemenen naam van Chocolade bekend is; welke
dan in water of melk gefmolten en met fuiker vermengd,
onder onze Landgenooten een zeer gezochte drank
verfchaft. Daar nu de geheele boon in de Chocolade
overgaat, zoo is de kracht van deze gelijk aan den
boon zeiven, welke zeer voedzaam is. Edoch bij al
de voedfelftof, die zij bezit, is zij zwaar te verteren,
en te zwaarder als zij met welriekende kruiderijen
vermengd, en met melk wordt gereed gemaakt, om-
dat deze eene grootere mate van voedfelftof dan het
water bezitten; waar vandaan Water-chocolade (Cho-
kolade,tot drank,in water ontbonden) ligter te verteren
valt. Met omzigtigheid moeten dus zwakke perfonen en
kinderen haar gebruiken ; voor kraamvrouwen, en
vrouwen, die gemakkelijk tot miskramen neigen, is zij
gevaarlijk; des te gevaarlijker naar mate zij meer met
heete fpecerijen of fpecerijachtige zaken is aangezet.
O
Dus meende ik mijne taak te hebben afgewerkt,
dan, bij het overzien van alles, heb ik ontdekt, dat
ik, behalve misfchien meer andere, heb ovcrgeflagen
de gedroogde en gefuikerdc vruchten; zoo als daar zijn:
de Vijgen , Pruimen, Rozijnen, Korenten en Succade; en
ender her artikel Specerijen: deP/rae?« , of, zoo als men
di?
■ C*^ Lc. IJl. I. 21. (t) Theêbroma Cacao- Z.