Boekgegevens
Titel: Natuur- en huishoudkundig handboek
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen ;, 15: 2
Auteur: Stant, Cornelius
Uitgave: Amsterdam: C. de Vries, H. van Munster en zoon, J. van der Heij, 1814.
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen.
Opmerking: Bevat: Antwoord op de prijsstoffe: Een natuur- en huishoudkundig handboekje / door Cornelis Stant
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-930
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206414
Onderwerp: Geneeskunde: voeding (persoonlijke gezondheidszorg)
Trefwoord: Voedingsstoffen, Voedselveiligheid, Voedingsleer, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en huishoudkundig handboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
' ( 197 )
TVi) krijgen denzelven ook uit Duitscliland van den
llhijn, onder den naam van Rhij-nfche Brandewijn, die
heel geurig is. Deze allen zijn hun beftaan aan den
Wijn of deszelfs droesfein- verfchuldigd: want van Bran-
dewijnen uit andere voortbrengfelen van het Planten-
rijk, zoo als uit allerhande vruchten, vervaardigd,be-
doele ik hier niet te fpreken. Alzoo ook niet van
dien geestrijken drank, welke , vermits hij uit gegest
koorn wordt geflookt,den naam vm Korenbrandewijn,
doch meest bij ons dien van Genever draagt; welken
Jaatrten naam hij bekomt van de Geneverbesfen, welke
men, als een fpecerijachtig toevoegfel, ter verbetering
van den fmaak, bij de tweede destillering, daar in af-
trekt. Deze drank, hoe zeer overvloedig in ons Va-'
derland als Likeur gebruikt , is van geenen dienst in
de huishouding. Zoo ook komt hier niet te pas van
de menigvuldige Likeuren en Elixers te fpreken, welke
men door middel van den Brandewijn vervaardigt.
Van fommigen derzelver is, in den loop van dit werk,
bij eenige artikelen melding gemaakt.
Alleen wil ik hier nog aan de Arak en Rum geden-
ken, als kunstvoorbrcngfelen onzer Vaderlandfche volk-
plantingen. De eerste, die het best op Batavia en ook
te Goa vervaardigd wordt, bekomt men door destilla-
tie , uit de Rijst en het fap der Kokosnoten (*), en
is een helder, zeer geestrijk vocht, van eenen bijzon-
deren fmaak, in aardden brandewijn gelijk. Dit vocht is of
wit, en wordt dan A'«//ƒ genoemd en voor het beste'gehou-
den, of geler, wanneer het minder geacht wordt (f>
De Rum , die de W. ï. Koloniën opleveren , is het
voorbrengfel van het Suikerriet, hoe zeer eenigzins an-
ders in fmaak , den vorigen drank grootendeels gelijk. Het
meest is zij onder den naam van Jamaika Rum bekend ;
trouwens, de Engelfchen maken van dezelve ook een
zeer ruim gebruik. Beide, maar vooral de eerste, zijn
zeer gezoclit als morgendrank, maar bijzonder tot be-
reiding van den Punch , een drank, dien men uit een
der beide vochten , met citroenfap, fuiker cn water,
foms
(*) Unzer, Artz. III. i. 21.
Ö) Uit Rijst alleen bekomt men de SaM/ou der Chinezen,
en de Sakh' der Japannezen Cv. braam houckgeest)
Qezantfchaps Reife, II. 264.) terwijl de Toddij en Suri uit de
Kokosnoten alleen wordt vervaardigd. CL o c k ij e r, Koophan-
del van Oosti'ndiên, 128.
N 3